KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
26 lipca 2020

Nawożenie RSM zbóż ozimych i rzepaku ozimego

RSM-28 to nawóz dobrze przyswajany przez rośliny, nawet w skrajnie niekorzystnych warunkach glebowych, głównie suszy, co nie zawsze ma miejsce w przypadku nawozów sypkich. Można go stosować w zbożach ozimych, jarych, rzepaku ozimym, burakach, ziemniakach i kukurydzy.

Płynny nawóz azotowy RSM jest mieszaniną wodnych roztworów mocznika i saletry amonowej w stosunku 1:1. Zawarty w nim azot występuje w formie amidowej - 50%, azotanowej - 25% i amonowej - 25%. Taki skład jest trwały, azot nie ulega stratom, również przy długotrwałym magazynowaniu. Może jedynie dojść do ubytku wody, powodując zagęszczenie i krystalizację cieczy. Doprowadzenie RSM do stanu wyjściowego osiąga się poprzez dodanie odpowiedniej ilości wody, potrzebnej do rozpuszczenia kryształków, a także do zachowania zgodnych z normą wymagań nawozu. 

Jak otrzymać RSM-28? 

Producent, głównie ze względu na mniejsze koszty transportu i magazynowania, dostarcza RSM-32, zawierający 32% azotu. Nawóz ten należy rozcieńczyć, tj. do 100 l RSM-32 dodać 14,3 l wody. Zapobiega to krystalizacji roztworu oraz zwiększa bezpieczeństwo nawożonych roślin. W ten sposób uzyskuje się RSM-28. 

100 kg RSM-28 odpowiada 78 dm3 cieczy zawierającej 28 kg azotu (N). 100 dm3 cieczy zawiera 35,8 kg azotu (N), co odpowiada 128 kg RSM-28. 

Odpowiednio wyposażony opryskiwacz

Do płynnego nawożenia roślin RSM 28 służą opryskiwacze polowe, wyposażone w odpowiednie rozpylacze lub węże czy rury rozlewowe, przystosowane do rzędowego bądź pasowego stosowania cieczy. Części i podzespoły opryskiwacza polowego wykonane z metali kolorowych powinny być zastąpione elementami ze stali kwasoodpornej, tworzyw sztucznych lub ceramiki. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na sprawność rozpylaczy, które najczęściej są 5- lub 7-otworowe i przystosowane wyłącznie do tego typu zabiegów. Wytwarzają one 95% dużych kropli, które spadają pod własnym ciężarem z liści na powierzchnię gleby, przez co nie dochodzi do poparzenia i uszkodzenia organów asymilacyjnych roślin. 

Wymienione rozpylacze stosuje się z reguły we wcześniejszych fazach rozwojowych roślin. W późniejszych fazach bezpieczniejszymi do stosowania są węże bądź rury rozlewowe, które zaleca się również do nawożenia roślin wymagających większej rozstawy rzędów. 

W odpowiednich fazach!

Przystępując do nawożenia RSM, należy dokładnie zapoznać się z instrukcją stosowania i dowiedzieć się, jakie dawki tego nawozu zaleca się w poszczególnych uprawach i w jakich fazach rozwojowych roślin. Stosowanie RSM w niewłaściwej fazie rozwojowej może spowodować uszkodzenie roślin, natomiast przekroczenie zalecanych dawek doprowadzić do przedostania się azotanów do wód gruntowych i powierzchniowych. 

Nie należy stosować płynnego nawozu azotowego RSM-28 późnym wieczorem i rano na liście pokryte rosą, a także po opadach atmosferycznych. Na wilgotnych liściach i łodygach krople nawozu przyklejają się, co stwarza zagrożenie poparzenia zasiewów.

Jest to typowy nawóz doglebowy i nie należy go stosować jako nawozu dolistnego poprzez rozpylanie roztworu na powierzchni roślin, gdyż stwarza to realne zagrożenie poparzenia plantacji. 

Po wykonanych zabiegach każdorazowo należy dokładnie myć opryskiwacz, a szczególnie elementy bezpośrednio stykające się z substancjami żrącymi, jakimi są roztwory związków azotu. 

W zbożach i rzepaku

W zbożach ozimych przedsiewnie RSM-28 stosuje się: w przypadku gleby lekkiej, ubogiej w substancję organiczną, przedplonu zbożowego, w gospodarstwach nieposiadających obornika, na glebach o złej strukturze, przy bardzo niskiej i niskiej zawartości azotu i w przypadku użycia słomy jako nawozu organicznego. 

W zasiewach rzepaku nawożenie RSM-28 można zwiększyć w przypadku: opóźnionych siewów, gleb o złej strukturze, siewu po zbożach, użycia słomy jako nawozu organicznego (zalecenia producenta).

 

Dawki i terminy, sposób stosowania RSM-28 w zbożach ozimych i rzepaku ozimym

Zboża ozime

Termin

zabiegu

I - przed siewem

lub wschodami

II - krzewienie

 

III - początek strzelania

w źdźbło

IV- od grubienia pochwy liściowej do kłoszenia

 

Azot kg/ha

RSM l/ha

RSM kg/ha

do 40

112

143

20-60

56-167

71-214

do 25

do 70

do 89

12-36

33-100

43-128

Sposób

zastosowania

przedsiewnie lub opryski powierzchni pola - tuż przed wschodami

 

grubokropliste opryski zasiewów przy użyciu rozpylaczy wielootworowych

 

grubokropliste opryski zasiewów przy użyciu rozpylaczy wielootworowych

 

rozlew cieczy za pomocą węży rozlewowych

 

Rzepak ozimy

Termin

zabiegu

I - przed siewem

lub wschodami

II - do stadium 4. liścia

 

III - do stadium

wydłużenia pędów

IV - początek pąkowania

 

Azot kg/ha

RSM l/ha

RSM kg/ha

do 54

do 151

do 193

36-54

100-151

128-193

15-63

42-176

53-225

do 36

do 100

128

Sposób

zastosowania

przedsiewnie lub opryski powierzchni obsianego pola - tuż przed wschodami

 

grubokropliste opryski zasiewów przy użyciu rozpylaczy wielootworowych

 

grubokropliste opryski zasiewów przy użyciu rozpylaczy wielootworowych

 

rozlew cieczy za pomocą węży rozlewowych

 

 

 

Benedykt Lipiński

LODR w Końskowoli

Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione