KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Województwo Podlaskie
Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
2020-07-26

Obszary proekologiczne z miododajną facelią i gryką...

Walne Zgromadzenie Lubelskiej Izby Rolniczej wnosi o rozszerzenie katalogu obszarów proekologicznych o grunty z roślinami miododajnymi. Chodzi tu o facelię i grykę.

Obecne przepisy prawa, umożliwiają rolnikom otrzymanie płatności obszarowych w związku z wysianiem roślin miododajnych na gruntach ugorowanych, ale zasady ich wysiewu są bardzo rygorystyczne, m.in. ugorowanie może się odbywać wyłącznie od 1 stycznia do 30 września danego roku, a rolnicy są obowiązani do wysiania odpowiednich mieszanek roślin, które są wskazane w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 1 marca 2015 r. w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów. W konsekwencji rolnicy bardzo rzadko korzystają z możliwości wysiewu roślin miododajnych na gruntach ugorowanych - twierdzi Gustaw Jędrejek, prezes LIR.

Walne Zgromadzenie LIR apeluje o umożliwienie rolnikom deklaracji we wnioskach obszarowych gryki i facelii uprawianych w czystym siewie w plonie głównym z możliwością zbioru, jako elementu obszaru proekologicznego (obszaru EFA). Zdaniem izby, rolnicy powinni też mieć możliwość stosowania na tych obszarach środków ochrony roślin, z zastrzeżeniem, że nie powinny mieć szkodliwego wpływu na owady zapylające.

Wprowadzenie nowego elementu EFA, zdaniem LIR, może przynieść szereg pozytywnych skutków. Zwiększy dostępność bazy pokarmowej owadom zapylającym, przede wszystkim pszczołom. Ponadto powiększenie areału roślin, tj. facelii, gryki, wpłynie korzystnie na bioróżnorodność gleb. Rośliny te uprawiane w plonie głównym przynoszą wiele korzyści glebie – chronią ją przed utratą wilgoci, zostawiają duże ilości materii organicznej, poprawiają jej właściwości fitosanitarne oraz powodują większą populację mikroorganizmów w środowisku glebowym.

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA

Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione