KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Narodowy Instytut Wolności
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Międzyplony na nawóz zielony - przykłady mieszanek

Opublikowano 30.06.2021 r.
Przedstawiamy mieszanki do uprawy w gospodarstwach ekologicznych i nie tylko. Są one przeznaczone do uprawy jako międzyplony, stanowiąc przedplon dla gatunków wymagających intensywnego nawożenia, stabilizujących strukturę gleby i wiążących azot, a także na poletka dla zwierzyny dzikiej oraz do uprawy wieloletniej o różnym rodzaju użytkowania. Dobra uprawa międzyplonów działa jak lekarstwo glebowe między głównymi uprawami.

Jednym z ważniejszych wskaźników żyzności gleby jest aktywność mikrobiologiczna. Zwiększa się ona wraz ze wzrostem bioróżnorodności. Wspomagają ją bogate gatunkowo mieszanki. Można to tłumaczyć ukorzenieniem czy też rywalizacją korzeni na różnych poziomach gleby i wzajemnym oddziaływaniem na siebie. 

Każdy gatunek ma różne potrzeby pokarmowe, a rośliny wchodzą w różne symbiozy, np. z bakteriami Rhizobium lub grzybami mikorytycznymi. Eksudaty (wydzieliny z korzeni roślin służące allelopatii) są uwalniane do ryzosfery (strefy przykorzeniowej roślin) w sposób specyficzny dla gatunku, a aktywacja mikrobiologii prowadzi do udostępnienia składników pokarmowych i obrony przed patogenami. Z tego wszystkiego będzie mogła skorzystać roślina następcza. 

Przedstawione w artykule zestawy nasion różnych gatunków, m.in. roślin bobowatych, trawiastych, przemysłowych, są przeznaczone do uprawy jako międzyplony, stanowiąc przedplon dla gatunków wymagających  intensywnego nawożenia, stabilizujących strukturę gleby i wiążących azot, a także na poletka dla zwierzyny dzikiej oraz do uprawy wieloletniej o różnym rodzaju użytkowania, np. kośnego czy pastwiskowego.  

Ponieważ wszystkie mieszanki zawierają gatunki o małych i dużych nasionach, zalecana głębokość siewu wynosi 2-3 cm. W przypadku niedostępności poszczególnych odmian/gatunków, mogą one zostać zastąpione przez inne, o porównywalnej wartości. Mieszanki nasion w jakości ekologicznej opracował i udostępnia do sprzedaży producent nasion ekologicznych. 

Międzyplony Eko na nawóz zielony 

TerraLife - Bio-Aktiv Nawóz zielony Eko (tabela 1) - urozmaicona mieszanka do mulczowania. Jest ona nie tylko różnorodna, ale równocześnie bardzo szybko rosnąca i głęboko korzeniąca się. Mocno zagęszcza się i przykrywa glebę. Wysoki udział motylkowych powoduje, że nie jest konieczne nawożenie azotowe.

TerraLife - BetaMaxx Eko (tabela 2) - mieszanka bardzo wyważona, specjalnie dopasowana do uprawy buraków cukrowych i warzyw, składająca się z drobno- i grubonasiennych roślin motylkowych w połączeniu z roślinami niemotylkowymi, która jest specjalnie dopasowana do uprawy buraków cukrowych i warzyw.

TerraLife - BioMaxx TR Eko (tabela 3) - idealna, szybko rosnąca mieszanka dla gospodarstw wykorzystujących gnojownicę do optymalnego wykorzystania i konserwacji azotu po roślinach motylkowych. Ze względu na brak roślin motylkowych z powodzeniem może zastąpić gorczycę i bardzo dobrze nadaje się jako przedplon dla roślin motylkowych. Duża ilość biomasy nadziemnej jest korzystna w gospodarstwach prowadzących wysiew w mulcz lub siew bezpośredni nasion. Ta biomasa przez długi czas będzie służyć jako źródło pokarmu dla dżdżownic i innych organizmów glebowych. Rodzaj międzyplonu: ścierniskowy.

TerraLife Solanum TR Eko (tabela 4) - stabilizuje strukturę gleby i wiąże azot. Harmonijnie złożona mieszanka z drobno- i grubonasiennych szybko rosnących roślin motylkowych w kombinacji z roślinami niemotylkowymi. Pasuje szczególnie dobrze do płodozmianu z ziemniakami. Wybrane gatunki nie tylko szybko zacieniają glebę, ale również ze względu na silne ukorzenienie potrafią spulchnić ubitą glebę. Obok stabilizacji struktury gleby, dzięki wysokiemu udziałowi roślin motylkowych, jest wiązany azot atmosferyczny. Poza tym mieszanka pozostawia po sobie dobrą sprawność gleby i działa humusotwórczo.

Dzikie Pole - Kwitnące pastwisko dla zwierzyny dzikiej (tabela 5) - mieszanka na poletka zgryzowe. Służy jako baza paszowa dla zwierzyny dzikiej, dostarczając jej pokarmu i schronienia. Jest to mieszanka wieloletnia. Posiada szeroki dobór gatunków (zarówno roślin wieloletnich, jak i rocznych, które mają możliwość wysiewania się). Cechuje ją również niezaprzeczalny aspekt estetyczny ze względu na swą różnorodność gatunkową. Dzięki temu bardzo atrakcyjnie prezentuje się w czasie kwitnienia. 

Mieszanki Eko na użytki polowe

Country Eko 2253 Motylkowe z trawami na użytki polowe (tabela 6) - mieszanka wieloletnia na stanowiska suche. Ze względu na wysoki udział lucerny nadaje się szczególnie na stanowiska suche. Pozostałe komponenty bardzo dobrze uzupełniają się, utrzymując przez długi okres stabilny skład mieszanki.

Country Eko 2256 Letnie Bio-Trio (tabela 7) - mieszanka na polowe użytki zielone, poplonowa, do intensywnego użytkowania kośnego. Składa się z dwóch odmian życicy westerwoldzkiej oraz koniczyny perskiej i aleksandryjskiej. Te składniki są dobrane w sposób optymalny: szybko rosnące, wysoko plonujące i smaczne. Ze względu na wysoki udział koniczyn można uzyskać paszę wysokobiałkową, która szczególnie nadaje się jako zielonka. Ta mieszanka spełnia najwyższe wymagania na własną paszę objętościową wyprodukowaną w międzyplonach.

TerraLife - Mieszanka Gorzowska Eko (tabela 8) - uniwersalna mieszanka międzyplonowa na różne gleby i kierunki użytkowania. Jest znanym, wysoko plonującym i wysokobiałkowym poplonem ozimym już od 1928 roku, kiedy to została opracowana w Gorzowie Wielkopolskim przez pracowników DSV. Mieszanka składa się z życicy wielokwiatowej, inkarnatki i wyki ozimej i nadaje się na wszystkie gleby. Dostarcza wysokich plonów masy zielonej i suchej z bardzo dobrą wartością paszową i wysoką masą korzeni. Odrost może być pastwiskowany, koszony, spasany na świeżo, zakiszany lub zmulczowany jako zielony ugór. 

Mieszanka Gorzowska obecnie przeżywa swój renesans, ponieważ utrzymanie żyzności gleby nabiera coraz większego znaczenia wśród rolników. Motylkowate i trawy prowadzą do trwałej poprawy właściwości gleby. Resztki organiczne pozostające po przeoraniu w warstwie ornej wzbogacają glebę w próchnicę. Rośliny motylkowate powodują dostarczanie azotu atmosferycznego do gleby, dzięki symbiozie z bakteriami brodawkowymi. Uprawa tej mieszanki sprzyja rozwojowi organizmów glebowych, zwiększa udział wodonośnych gruzełek, które poprawiają przesiąkanie, jak również odbudowują i stabilizują strukturę gleby.


Tabela 1. TerraLife - Bio-Aktiv Nawóz zielony Eko

Gatunki,

udział: 100%

koniczyna aleksandryjska, koniczyna squarrosum, koniczyna perska, seradela, facelia, len oleisty

 

Ilość wysiewu

 

25 kg/ha

 

Termin wysiewu

 

do 20 sierpnia

 

Użytkowanie

 

na nawóz zielony

 

Szczególne

właściwości

na wszystkie gleby, głęboko korzeniąca się, odpowiednia jako przedplon dla: krzyżowych, zbóż jarych i ozimych, buraków, kukurydzy oraz strączkowych na nasiona

 

Tabela 2. TerraLife - BetaMaxx Eko

Gatunki,

udział: 100%

groch pastewny, wyka jara, łubin, koniczyna aleksandryjska, owies szorstki, facelia, ramtil

 

Ilość wysiewu

 

40-45 kg/ha

 

Termin wysiewu

 

koniec lipca do 20 sierpnia

 

Użytkowanie

 

na nawóz zielony

 

Szczególne właściwości

 

na wszystkie gleby, wysoki plon zielonej i suchej masy, odpowiednia jako przedplon dla krzyżowych, buraków, zbóż jarych i ozimych oraz kukurydzy

 

 

Tabela 3. TerraLife - BioMaxx TR Eko

Gatunki,

udział: 100%

owies szorstki, gryka, słonecznik, facelia, rzodkiew Deeptill, lnianka siewna, gorczyca biała, rzodkiew oleista, len oleisty, kapusta abisyńska

 

Ilość wysiewu

 

25-30 kg/ha

 

Termin wysiewu

 

do początku września

 

Użytkowanie

 

na nawóz zielony

 

Szczególne

właściwości

idealna, szybko rosnąca mieszanka do optymalnego wykorzystania; odpowiednia jako przedplon dla strączkowych na nasiona oraz zbóż jarych i kukurydzy

 

 

Tabela 5. Dzikie Pole - Kwitnące pastwisko dla zwierzyny dzikiej

Gatunki,

udział: 100%

gryka, wyka ozima, koniczyna biała, żyto krzyca, seradela, rzodkiew oleista, życica trwała, facelia, koniczyna aleksandryjska, tymotka łąkowa, gorczyca biała, koniczyna inkarnatka, kostrzewa czerwona, koniczyna czerwona, rzepak ozimy

 

Ilość wysiewu

 

30 kg/ha

 

Termin wysiewu

 

do końca sierpnia

 

Użytkowanie

 

jako poletko zgryzowe dla zwierzyny dzikiej

 

Właściwości

 

jest doskonałym schronieniem dla ptactwa i drobnej zwierzyny

 

 

Tabela 6. Country Eko 2253 Motylkowe z trawami na użytki polowe

Gatunki,

udział

lucerna 40%, kostrzewa łąkowa 20%, życica trwała 15%, życica wielokwiatowa 10%, koniczyna czerwona 10%, tymotka łąkowa 5%

 

Ilość wysiewu

 

nowy zasiew: 30-35 kg/ha, podsiew: 12 kg/ha

 

Tabela 7. Country Eko 2256 Letnie Bio-Trio

Gatunki,

udział

życica westerwoldzka 70%, koniczyna aleksandryjska 15%, koniczyna perska 15%

 

Ilość wysiewu

 

30 kg/ha

 

 

Tabela 8. TerraLife - Mieszanka Gorzowska Eko

Gatunki, udział: 100%

 

życica wielokwiatowa, koniczyna inkarnatka, wyka ozima

 

Ilość wysiewu

 

50 kg/ha

 

Termin wysiewu

 

koniec sierpnia - połowa września w siewie czystym, od połowy maja, jako wsiewka np. w pszenicę ozimą

 

Użytkowanie

 

pastwiskowe, kośne, na nawóz zielony

 

Szczególne

właściwości

na wszystkie gleby; wysoki plon masy zielonej i suchej; wysoka wartość pokarmowa; duża masa korzeniowa; uprawiana na ogół jako międzyplon ozimy

 

 

Bożena Reniuszek

LODR w Końskowoli

Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO