KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Województwo Podlaskie
Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
2020-07-30

Dzieci rolników wakacje spędzą w gospodarstwie?

Większość dzieci z terenów wiejskich spędza w tym roku wakacje prawie wyłącznie we własnym gospodarstwie rolnym. Ze względu na pandemię koronawirusa wyjazdów jest mniej niż zazwyczaj. Z tego powodu Państwowa Inspekcja Pracy przypomina o konieczności zachowania szczególnego bezpieczeństwa, gdy w pobliżu prac polowych są dzieci.

W specjalnie wydanej broszurze, Państwowa Inspekcja Pracy przypomina, że:
    • Zabronione jest powierzanie dzieciom kierowania ciągnikami rolniczymi i samobieżnymi maszynami rolniczymi oraz wózkami transportowymi i ładowaczami.
    • Niedozwolone jest przebywanie dzieci w strefie pracy maszyn i pojazdów rolniczych.
    • Nie wolno angażować dzieci do pomocy przy sprzęganiu oraz dopuszczać do ich przebywania pomiędzy ciągnikiem a sprzęganą maszyną.
    • Niebezpieczne dla dzieci są prace związane z obsługą maszyn stacjonarnych znajdujących się w gospodarstwie, zwłaszcza takich jak: sieczkarnie, śrutowniki, gniotowniki, mieszalniki, rozdrabniacze, dmuchawy, przenośniki ślimakowe i taśmowe.

Zwracać należy także uwagę na prace, związane z obróbką drewna:
    • Dzieciom nie wolno uczestniczyć w przerzynaniu drewna pilarką tarczową, (tzw. krajzegą lub cyrkularką) – jedną z najniebezpieczniejszych maszyn w gospodarstwie. 
    • Dzieci należy wykluczyć z udziału w czynnościach pomocniczych, związanych ze ścinką i rąbaniem drewna.
Pamiętać należy także o bezpieczeństwie podczas obsługi zwierząt gospodarskich:
    • Obsługa zwierząt o dużej masie ciała, jak: bydło, trzoda chlewna, szczególnie samców rozpłodowych, a także samic karmiących, powinna być dokonywana przez doświadczone i zdrowe dorosłe osoby, najlepiej przez silnych mężczyzn.
    • Do czynności niebezpiecznych dla najmłodszych należą: załadunek i rozładunek zwierząt, a także prace przy uboju i rozbiorze zwierząt.

Uważajmy także na substancje chemiczne, w tym nawozy mineralne i rozpuszczalniki:
    • Należy chronić dzieci przed dostępem do substancji chemicznych stosowanych w gospodarstwie, w tym przede wszystkim do substancji żrących, paliw, chemicznych środków ochrony roślin, nawozów (szczególnie wapna palonego).
    • Nie wolno powierzać dzieciom prac z użyciem rozpuszczalników organicznych, ani narażać ich na kontakt z tymi substancjami.

Są jeszcze prace, których nieumiejętne wykonanie może zakończyć się pożarem lub poparzeniem. Dzieci nie wolno angażować do rozpalania ognia w paleniskach.

Poza tym, w pracach w silosach i zamkniętych zbiornikach, a także  przy opróżnianiu zbiorników oraz szamb, wywozie gnojówki i gnojowicy nigdy nie powinny uczestniczyć dzieci.

Wszyscy wiemy także, że dzieci nie powinny pracować, ani pomagać w pracach prowadzonych na wysokościach, ani w szkodliwych warunkach jak hałas czy zapylenie. Dzieci także nie powinny wykonywać prac wymuszających długotrwałe przyjmowanie nienaturalnej pozycji ciała i dźwigać ciężkich przedmiotów.

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA

Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione