KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
30 listopada 2017

TAKA JEST NASZA WIARA... Odczytywanie, interpretacja i nauczanie prawd Bożego Objawienia

W poprzedniej części naszych refleksji nad prawdami naszej wiary podjęliśmy temat dróg, którymi dociera do nas objawiający się Bóg. Dziś zatrzymam się nad formami wyrażania tych prawd ich interpretacji i podawania do wierzenia.

1. Urząd Nauczycielski Kościoła

Święty depozyt wiary („depositum fidei”, albo Boże Objawienie) został powierzony przez Pana Jezusa najpierw apostołom, którzy później przekazali go swoim następcom – biskupom. Wśród apostołów  szczególna rolę – z wyboru samego Chrystusa – odgrywał św. Piotr, założyciel Kościoła w Rzymie. Jak naucza Sobór Watykański II, z tego właśnie powodu tylko apostołom, a później ich następcom biskupom – będącym w komunii z biskupem Rzymu – powierzone zostało zadanie nauczania i interpretacji słowa Bożego zarówno spisanego, czyli Pisma Świętego, jak i przekazywanego przez Tradycję. Funkcję tę nazywamy Urzędem nauczycielskim Kościoła (por. KKK, 84-86).

 2. Dogmat wiary

Jedną z form przedstawiania prawd wiary zawartych w Bożym Objawieniu (a więc w Tradycji i/lub w Piśmie Świętym) lub koniecznie z nim związanych (por. KKK, 83), wykorzystywaną przez Urząd Nauczycielski Kościoła, zobowiązują cały lud chrześcijański do nieodwołalnego jej przyjęcia jest dogmat. „Dogmaty są światłem na drodze naszej wiary; oświecają ja i nadają jej pewność” (Sobór Watykański II, Unitatis redintegratio, 11).

Dogmaty są ogłaszane przez papieża lub przez sobór powszechny. Pierwszy dogmat został sformułowany przez sobór nicejski w 325 roku:

…Tych, którzy mówią: «był kiedyś czas kiedy go /Syna Bożego/ nie było» lub «zanim się narodził nie był» lub «stał się z niczego» lub pochodzi z innej hipostazy, lub z innej substancji /niż Ojciec/, lub, że Syn Boży jest zmienny i przeobrażalny, tych wszystkich powszechny i apostolski Kościół wyłącza. (Nicejskie wyznanie wiary)

a ostatni przez papieża Piusa XII w 1950 roku:

…powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła i Naszą ogłaszamy, wyjaśniamy i określamy, jako dogmat przez Boga objawiony, że Niepokalana Bogarodzica zawsze Dziewica Maryja, po zakończeniu biegu życia ziemskiego, została z ciałem i duszą wzięta do niebieskiej chwały. Dlatego też, gdyby ktoś, nie daj Boże, dobrowolnie odważył się temu cośmy określili przeczyć, lub o tym powątpiewać, niech wie, że odstąpił zupełnie od wiary Boskiej i katolickiej. (Konstytucja Apostolska Munificentissimus Deus).

Sformułowanie dogmatu w XX w. nie oznacza, ze został on „wymyślony” dopiero dwadzieścia wieków później. Dogmaty są bowiem orzeczeniami prawd, które zawsze stanowiły trzon wiary apostolskiej lub z niej wynikały. W kontekście prawd wiary związanych z osobą Matki Bożej Kościół Katolicki zdefiniował w sumie cztery dogmaty.

W Kościele katolickim obowiązują obecnie cztery dogmaty maryjne: o Bożym Macierzyństwie Mary (sobór w Efezie, 431 rok), o Maryi zawsze Dziewicy (sobór Laterański I,  649 rok ), o Niepokalanym Poczęciu Maryi (Pius IX, 1854 rok) oraz o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny (Pius XII w 1950 rok).

Ponadto, istnieją prawdy Bożego Objawienia, które nigdy nie zostały sformułowane jako dogmat, jak na przykład prawda  bóstwie Pierwszej Osoby Trójcy Świętej, czy zmartwychwstanie Jezusa.

Osoby, które nie przyjmują jakiegoś dogmatu lub innej niezdogmatyzowanej prawdy Bożego Objawienia, rozmijają się z wiarą apostolską i stawiają się poza Kościołem.

W przekazywaniu Bożego Objawienia i coraz lepszym jego zrozumieniu uczestniczą nie tylko biskupi, ale również – na swój sposób – wszyscy wierni. O tym jednak w kolejnej części cyklu.

 

 

kontakt1.jpg
ks. Piotr
Redakcja WDR
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione