KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
11 sierpnia 2020

Kalkulacje rolnicze – żyto ozime

Jedną z głównych upraw w Polsce jest żyto i powierzchnia tej uprawy wiąże się ze strukturą bonitacyjną gleb. Żyto uprawiane jest zazwyczaj na glebach słabszych, mało żyznych i piaszczystych, a więc takich, które zajmują znaczną powierzchnię gruntów ornych w naszym kraju – blisko 40% to gleby klasy IVa i IVb, a około 22% to gleby klasy V. 

Od kilku lat można zaobserwować wzrost zainteresowania uprawą tego zboża. Docenione zostały jego walory spożywcze i wartość paszowa. Za wyborem żyta przemawia dodatkowo jego doskonała adaptacja do słabych stanowisk, odporność na wymarzanie i trudne warunki atmosferyczne (długotrwałe opady, susza).


Powierzchnię uprawy ozimych zbóż podstawowych łącznie z mieszankami zbożowymi oszacowano w roku 2020 na ponad 4,5 mln ha, tj. o około 2,5% więcej niż wynosiła powierzchnia zasiewów w poprzednim sezonie wegetacyjnym, w tym żyta około 1,0 mln ha, tj. o 10,1% więcej.


Od początku sezonu 2019/2020  w okresie lipiec – październik 2019 r., z Polski wyeksportowano 1,6 mln ton ziarna zbóż, o 9% mniej niż w tym samym okresie przed rokiem. W strukturze wywozu pszenica stanowiła 51%, kukurydza – 20%, a żyto – 10%. KOWR podaje, że w okresie od lipca do października 2019 r. eksport pszenicy wyniósł 836 tys. Ton i był o 9% większy niż w tym samym okresie przed rokiem. Zmniejszeniu uległ między innymi eksport żyta o 30%, tj.  do 173 tys. ton. Głównym odbiorcą żyta są Niemcy.


Na rynku żyta panuje chwilowy zastój. Podmioty skupowe oferują ceny skupu pomiędzy 500–550 zł/t.
Tabela zawiera kalkulację uprawy 1 ha żyta ozimego wg cen brutto ziarna i środków do produkcji ze stycznia 2020 r. opracowaną na podstawie publikacji „Kalkulacje Rolnicze” wydanej przez KPODR w Minikowie. 

Kalkulacja uprawy 1 ha żyta ozimego

Lp.

Poziom intensywności

Niski
25 dt/ha

Średni
35 dt/ha

Wysoki
45 dt/ha

Wyszczególnienie

A

Wartość produkcji

2 555

3 195

3 835

 

Nasiona żyta ozimego (54 zł/dt)

1600

2 240

2 880

JPO1)

955

955

955

1.

Materiał siewny

272

272

272

2.

Nawozy mineralne

288

540

875

3.

Środki ochrony roślin

119

119

274

4.

Inne koszty2)

54

65

79

B

Koszty bezpośrednie (1+2+3+4)

733

996

1501

C

Nadwyżka bezpośrednia (A-B)

1 822

2 199

2 334

5.

Usługi3)

682

774

856

6.

Praca maszyn własnych

393

403

440

7.

Pozostałe koszty4)

711

711

711

D

Koszty pośrednie (5+6+7)

1 786

1 888

2 007

E

Koszty całkowite (B+D)

2 519

2 884

3 508

F

Koszt jednostkowy (zł/dt)

100,8

82,4

78,0

G

Dochód rolniczy netto (C-D)

36

311

327

kontakt1.jpg
Magdalena Hanke 
Artykuł opracowany we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione