KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
19 sierpnia 2020

Zasady restrukturyzacji zadłużenia gospodarstw rolnych

Przepisy ustawy. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (Dz.U. z 2019 r. poz. 33) i zgody Komisji Europejskiej niewypłacalni producenci rolni mogą skorzystać z prawa do restrukturyzacji ich gospodarstw.

  • bankowe kredyty restrukturyzacyjne z dopłatami do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
  • pożyczki na spłatę zadłużenia udzielane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
  • gwarancje spłaty bankowych kredytów restrukturyzacyjnych udzielane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Z pomocy będą mogły korzystać mikro, małe i średnie gospodarstwa rolne. Duże gospodarstwa rolne mogą korzystać z pomocy po dokonaniu zgłoszenia do Komisji Europejskiej pomocy indywidualnej.


Do pomocy kwalifikują się gospodarstwa rolne, które prowadzą działalność rolniczą przez co najmniej 3 lata.
Warunkiem uzyskania powyższych form pomocy będzie m.in. przedstawienie przez podmiot prowadzący gospodarstwo rolne planu restrukturyzacji gospodarstwa rolnego. 


Jednym z warunków uzyskania powyższej pomocy jest przedłożenie przez podmiot prowadzący gospodarstwo rolne planu restrukturyzacji w celu zaakceptowania przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletnym i poprawnie wypełnionym planem restrukturyzacji gospodarstwa.


Jednocześnie informuję, że zasady udzielenia pomocy na restrukturyzację zadłużenia, przykładowy wzór planu restrukturyzacji gospodarstwa rolnego wraz z instrukcją został zamieszczony TUTAJ


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła pomoc w postaci dopłat do oprocentowania kredytu na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (linia KR). Zasady zamieszczone są na stronie internetowej TUTAJ


W ramach uzyskanych informacji z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi plan restrukturyzacji gospodarstwa rolnego opracowuje wyłącznie rolnik. Po uzyskaniu pozytywnej akceptacji dyrektora ośrodka doradztwa rolniczego, w przypadku kredytu restrukturyzacyjnego rolnik powinien złożyć wniosek do banku (który wcześniej zawarł umowę o współpracy z ARiMR na dopłatę do odsetek kredytu restrukturyzacyjnego). 


Procedurę ubiegania się o kredyt restrukturyzacyjny rolnicy powinni rozpocząć od przeanalizowania sytuacji finansowej gospodarstwa i wypracowania strategii oddłużeniowej z bankiem. 


Informacja o kredycie restrukturyzacyjnym i pożyczce 

Plan restrukturyzacji ma być realizowany przez okres nie dłuższy niż trzy lata. Po tym okresie gospodarstwo rolne objęte pomocą powinno odzyskać płynność finansową i długoterminową rentowność. Z założenia w trakcie realizacji planu restrukturyzacji producent rolny nie może zwiększać produkcji.


Kredyty na restrukturyzację zadłużenia będą udzielane przez banki, które zawrą umowę o współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Mo-dernizacji Rolnictwa. Obecnie zainteresowane podmioty mogą ubiegać się o kredyt „restrukturyzacyjny” w SGB Banku S.A., który zawarł z ARiMR stosowny aneks do umowy o współpracy.
Kredyty będą udzielane:

  • do maksymalnej kwoty 5 mln zł na spłatę 75% zadłużenia mikro i małych gospodarstw rolnych i 60% średnich gospodarstw rolnych,
  • oprocentowanie dla producenta rolnego wynosi 2% w skali roku,
  • okres spłaty kredytu restrukturyzacyjnego – nie dłuższy niż 10 lat.

Kredyt na restrukturyzację może być łączony z gwarancją spłaty tego kredytu udzieloną przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa bankowi, z którym producent rolny zawarł warunkową umowę kredytu restrukturyzacyjnego. Zabezpieczeniem udzielonej gwarancji będzie ustanowienie hipoteki na nieruchomości rolnej, której właścicielem jest producent rolny. Prowizja z tytułu udzielenia gwarancji wynosi 0,5% kwoty gwarancji.


Pożyczka na spłatę zadłużenia udzielana będzie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

  • do maksymalnej kwoty 5 mln zł na spłatę 75% zadłużenia mikro i małych gospodarstw rolnych i 60% średnich gospodarstw rolnych,
  • oprocentowanie pożyczki jest zmienne, obecnie wynosi 4,98% w skali roku,
  • okres spłaty pożyczki – nie dłuższy niż 15 lat.

ARiMR jest w trakcie opracowywania formularza wniosku o udzielenie pożyczki. Informacja o jego dostępności oraz możliwość składania wniosków w biurach powiatowych ARiMR zostanie zamieszczona na stronie internetowej ARiMR. Obecnie na stronie Agencji są zamieszczone „Zasady udzielania pożyczek na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (Symbol NP3) TUTAJ

Kredyt restrukturyzacyjny i pożyczki na spłatę zadłużenia nie mogą być łączone z innymi formami pomocy państwa. Nie można też występować równocześnie o kredyt bankowy i pożyczkę na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej.

 
Waldemar Poświata 
Artykuł opracowany we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione