KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Województwo Podlaskie
Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
2020-08-22

Konkurs „Woda na młyn polskiego rolnictwa"

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza Konkurs „Woda na młyn polskiego rolnictwa – tradycja i perspektywy gospodarki wodnej na polskiej wsi”, którego celem jest sporządzenie dokumentacji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego związanego z gospodarowaniem zasobami wodnymi na obszarach wiejskich.

Woda pełni wiele funkcji w środowisku naturalnym. Jest niezbędna w produkcji rolniczej, odgrywa ważną rolę w systemach biologicznych i ma znaczenie dla rozwoju i utrzymywania rezerw naturalnych. Zasoby wodne Polski w porównaniu z innymi krajami europejskimi są niewielkie, dlatego tak istotne jest lokalne zachowanie istniejących, zwłaszcza niewielkich obszarów wodno-błotnych lub ich odtworzenie poprzez działania małej retencji.

Wspominając o gospodarce wodnej nie można też zapominać o młynach wodnych, które wzbogacały krajobraz rolniczy naszego kraju już od czasów średniowiecza. Mimo wielowiekowej tradycji obiekty te również i dzisiaj pełnią wiele pożytecznych funkcji. Pozwalają na ochronę przyrody, zapobiegają skutkom suszy i powodzi, wpływają na rozwój turystyki, oraz zachowanie dziedzictwa kulturowo-historycznego.

Za pośrednictwem Konkursu „Woda na młyn polskiego rolnictwa – tradycja i perspektywy gospodarki wodnej na polskiej wsi” chcemy wpłynąć na popularyzację wiedzy na temat dziedzictwa materialnego i przyrodniczego związanego z gospodarowaniem zasobami wody na obszarach wiejskich oraz budowanie świadomości społecznej dotyczącej dobrych praktyk związanych z gospodarowaniem zasobami wody w kontekście zapobiegania powodziom i suszom.

Konkurs jest podzielony na dwa obszary tematyczne: dziedzictwo kultury materialnej – młyny wodne oraz dziedzictwo przyrodnicze – naturalna i sztuczna retencja. Jego Jego przedmiotem są opracowania lub projekty identyfikujące, dokumentujące i popularyzujące dziedzictwo materialne i przyrodnicze polskiej wsi związane z gospodarowaniem wodą. Mogą one zawierać zdjęcia, rysunki, opisy w tym opisy rozwiązań technicznych, środowiskowych i organizacyjnych.

Zgłoszenia, na zasadach opisanych w Regulaminie można składać do dnia 31 października 2020 roku na adres: wodanamlyn@nikidw.edu.pl lub w sekretariacie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Organizatora: www.nikidw.edu.pl

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie! Na autorów najlepszych projektów czekają atrakcyjne nagrody!

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA

Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione