KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie

WYSZUKIWARKA

"Poznaj nasze KGW" Koło Gospodyń Wiejskich Optymiści z Klasą

Opublikowano 25.08.2020 r.
Takich optymistów jak oni, świat jeszcze nie widział, bo to „Optymiści z Klasą”. Poznajcie kolejne wyjątkowe Koło Gospodyń Wiejskich, które imponuje swoimi pomysłami, działaniami i zapałem do pracy.

Koło Gospodyń Wiejskich „Optymiści z klasą” w Ruszkowie działa od 27 marca 2019 roku. Obecnie liczy 27 członków (18 kobiet i 9 mężczyzn) - mieszkańców wsi Ruszkowo oraz okolicznych miejscowości na terenie gminy Nasielsk (pow. nowodworski). Wiek członków jest zróżnicowany – najmłodsza członkini ma 30 lat, a najstarsza 70. Siedzibą Koła jest świetlica wiejska w Ruszkowie. Koło powstało, aby aktywizować mieszkańców okolicznych miejscowości, integrować, poznawać się wzajemnie oraz spędzać razem czas - opowiada Pani Aleksandra Ziółek.

Główna działalność Koła to organizacja warsztatów dla członków i mieszkańców gminy Nasielsk. Ponadto organizujemy wyjazdy integracyjne - rajdy rowerowe, wyjazdy na kabaret. Członkowie aktywnie uczestniczą również w akcjach charytatywnych, np. w zbiórce nakrętek dla chorej dziewczynki, czy zbiórce artykułów do Domu Samotnej Matki z Dziećmi.

Pierwszym działaniem członków Koła było odświeżenie świetlicy. Od kilku ostatnich lat świetlica praktycznie nie funkcjonowała. Członkinie myły okna, podłogi, ścierały kurze, pajęczyny, postawiły kwiaty, zawiesiły firany – jednym słowem sprawiły, że ze spustoszałego budynku powstało miejsce, które budzi się do życia.

Po udanej akcji sprzątania, przyszła pora na świętowanie Dnia Dziecka. Na imprezie pojawili się wszyscy członkowie Koła wraz z dziećmi i wnukami. Na wszystkich czekały ciekawe atrakcje – dla najmłodszych - malowanie buziek, gry i zabawy zespołowe, dla starszych – przejazd motocyklem po okolicy. Latem 2019 r. nadszedł czas na pierwsze projekty realizowane z Nasielskim Ośrodkiem Kultury. Koło Gospodyń Wiejskich „Optymiści z klasą” otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu „Mam patent na kulturę” - udało się pozyskać 2 700 zł na realizację 3 spotkań w ramach projektu „Naturalnie” dedykowanych kobietom – „Być kobietą” (warsztat coachingowy), „Leki z Bożej apteki” (spotkanie dotyczyło naturalnych sposobów leczenia, zielarstwo) i „Las w słoiku” (zajęcia manualne). Publikacje na ten temat ukazały się w lokalnej gazecie „Życie Nasielska” .

Aby rozwijać się i integrować, członkowie spotykają się i tworzą różne produkty, które potem sprzedają zdobywając pieniądze na realizację celów statutowych. W listopadzie tworzyliśmy i sprzedawaliśmy wieńce oraz stroiki na groby na cmentarzu. Grudzień  to czas przygotowywania stroików i kart bożonarodzeniowych. Dzięki współpracy z Urzędem Miejskim w Nasielsku, członkowie zorganizowali Kiermasz Ozdób Bożonarodzeniowych, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Ponadto wystawialiśmy swoje rękodzieła na Art Bazarze w Pomiechówku. Oprócz prac rękodzielniczych i ich sprzedaży sami także świętowaliśmy Boże Narodzenie podczas pierwszego spotkania wigilijnego. Czas spędzony przy śpiewaniu kolęd oraz jedzeniu potraw wiligijnych zbliżył do siebie wszystkich nas i sprawił, że w Kole nastała rodzinna atmosfera.

Rok 2020 rozpoczął się od zaplanowania kolejnych prac i spotkań. Na początku roku Koło zorganizowano zajęcia pt. „Las w słoiku” dla osób niepełnosprawnych z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Świerczach. Zajęcia prowadziły członkinie KGW „Optymiści z klasą”, które wcześniej same nauczyły się tego w ramach warsztatów „Naturalnie” - relacjonują członkowie Koła.

Kolejna noworoczna akcja to konkurs plastyczny dla dzieci z gminy Nasielsk pt. „Jestem bezpieczny na drodze”, którego zwieńczeniem było spotkanie dzieci i dorosłych ze strażakami. Przed wprowadzeniem różnych ograniczeń związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego, członkowie zdążyli przygotować piękną i ogromną palmę wielkanocną oraz stroiki wielkanocne.

Dzień Kobiet również przebiegał bardzo uroczyście – najpierw krótkie warsztaty rękodzieła dla Pań, potem słodki poczęstunek dla członków Koła.

Pandemia niestety bardzo ograniczyła realizację naszych planów – spotkania z członkami zostały wstrzymane, kontakt był możliwy tylko online. Aby zaktywizować dzieci oraz odciągnąć myśli od trudnych spraw, Koło ogłosiło kolejny konkurs plastyczny dla dzieci mieszkających na terenie gminy Nasielsk pt. „Przydrożne kapliczki w majowym pejzażu”. Współorganizatorem konkursu była Parafia pw. św. Rocha w Cieksynie oraz Urząd Miejski w Nasielsku.

W międzyczasie Koło Gospodyń Wiejskich „Optymiści z klasą” w Ruszkowie złożyło wniosek w ramach Inicjatywy lokalnej gminy Nasielsk 2020 pt. „Optymiści” stawiają na naukę i rozwój”. Wniosek dotyczył organizacji warsztatów dla mieszkańców oraz wyposażenia świetlicy w stoły i krzesła. Ku naszej radości przeszedł pozytywnie ocenę formalną oraz merytoryczną, dzięki czemu Koło pozyskało 4600 zł.

 

Warsztaty wykonywania toreb metodą filcowania na sucho oraz warsztaty ceramiki spotkały się z wielkim zainteresowaniem mieszkanek gminy Nasielsk. 

Koło bardzo chętnie angażuje się w działalność charytatywną. Członkowie KGW wsparli imprezę charytatywną organizowaną przez KGW Borkowianki na rzecz Państwa Dąbrowskich – mieszkańców Borkowa – którzy w pożarze stracili większość swojego dobytku. Na ten cel członkowie Koła przygotowali ciasta i pierogi, a dochód z ich sprzedaży został przekazany pogorzelcom (publikacja w lokalnej gazecie „Życie Nasielska” nr 1/20). Członkowie przygotowali ciasta również dla wolontariuszy i darczyńców Szlachetnej Paczki. Ponadto Koło zorganizowało zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy dla samotnych matek mieszkających w Domu Samotnej Matki i Dziecka w Kraśniewie, korków dla niepełnosprawnej Oli, wielkanocną zbiórkę żywności dla osób potrzebujących z parafii św. Rocha w Cieksynie, w postaci przygotowania wypieków, które sprzedawane były podczas Orszaku Trzech Króli, a całość dochodu została przekazana na rzecz parafii. Koło działa również na rzecz promocji wsi Ruszkowo oraz całej gminy Nasielsk. Zarząd oraz członkowie Koła aktywnie uczestniczyli w nagraniu filmu „Współczesna wieś – film promocyjny”, który pokazuje uroki życia w małych miejscowościach. Opowiadali o działalności koła, walorach wsi i możliwościach rozwoju.

W tym roku powstała także kronika KGW „Optymiści z klasą”, która dokumentuje działania koła.

Koło Gospodyń Wiejskich „Optymiści z klasą” otrzymało również dotację w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2020 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sport. Na realizację zadania w ramach projektu „Sportowe wakacje” udało się pozyskać 1 000 zł. W lipcowe dni członkowie spotykali się ze sobą, motywowali i wspierali na zajęciach zumby.

Zarząd Koła na bieżąco śledzi informacje dotyczące aktualnych naborów wniosków, na które Koło może wnioskować o środki. W tym roku udało się złożyć wniosek w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu pt. „Wspólne grillowanie”. W dniu 21 maja br. ogłoszono wyniki naborów. Koło Gospodyń Wiejskich „Optymiści z klasą” pozyskali 5 000 zł na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej – powstanie tu murowany grill, zakupione zostaną ławki i stoły do altany, która powstanie dzięki środkom pozyskanym z Inicjatywy Lokalnej oraz zrobione zostaną nasadzenia. Członkowie Koła aktywnie współpracują z Sołtysem Ruszkowa – wspólnie realizują działania mające na celu aktywizację mieszkańców Ruszkowa i okolicznych miejscowości oraz dbanie o wspólną przestrzeń, czyli świetlicę wiejską w Ruszkowie - mówi Pani Aleksandra Ziółek.

Wakacyjnymi działaniami Koła była organizacja spływu kajakowego dla członków oraz rajdu rowerowego po okolicznych miejscowościach. Ponadto uczestniczyliśmy w Jarmarku Rękodzieła w Nasielsku na imprezie upamiętniającej 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r. - sprzedawalismy własnoręcznie wykonaną biżuterię z żywicy, filcowane torby, drewniane skrzyneczki oraz pyszne ciasta. Członkowie Koła przygotowali również wieniec dożynkowy. Członkinie Koła uczestniczyły w warszatatach serowarskich „Przetwórstwo mleka w gospodarstwie rolnym – szansą rozwoju obszarów wiejskich” organizowanych przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział Poświętne w Płońsku.

W sierpniu 2020 r. Koło otrzymało kolejne dofinansowanie - tym razem w ramach konkursu "Mam patent na kulturę - inicjatywy młodzieżowe" organizowanego przez Nasielski Ośrodek Kultury. Otrzymaliśmy 7000zł na organizację warsztatów pirografii, wykonywania toreb metodą makramy oraz spotkania planszówkowe. Spotkania będą organizowane we wrześniu i październiku 2020 r.

Działania Koła interesują coraz większą grupę ludzi – śledzą profil Koła na Facebooku, na którym na bieżąco publikowane są wszelkie informacje, zarówno dotyczące organizowanych spotkań, warsztatów czy komunikaty dotyczące spraw mieszkańców Ruszkowa i okolicznych miejscowości. 

Zebrania członków organizowane są raz w miesiącu. Ponadto spotykamy się raz lub dwa razy w tygodniu, aby przeprowadzać warsztaty, uczestniczyć w zajęciach zumby oraz produkować rękodzieło. Dzielimy się swoimi talentami na warsztatach dla członków Koła - za nami już warsztaty decoupage, makijażowe, stolarskie oraz wykonywania biżuterii z żywicy.

Mieszkańcy bardzo pozytywnie odbierają Koło. Cieszą się, że wsie odżywają, że w końcu się coś dzieje. We wrześniu planujemy realizację warsztatów w ramach dofinansowania "Mam patent na kulturę - inicjatywy młodziezowe" pt. "Kreatywna jesień" - warszataty pirografii, wykonywania toreb metodą makramy, spotkania planszówkowe. Raz w tygodniu organizwane są zajęcia zumby dla członków Koła. Ponadto zakupimy meble ogrodowe do altany, wykonamy nasadzenia przy altanie w ramach dofinanosowania "Wspólne grillowanie". Zwieńczeniem naszych działań będzie spotkanie z okazji zakończenia wakacji oraz wyjazd integracyjny.

A na koniec kulinarna niespodzianka od naszych "Optymistów z Klasą" :-) 

 

Placek drożdżowy „Dla mojego chłopa”

Składniki:

  •     500 g mąki pszennej
  •     4 jajka
  •     2 szklanki (po 200ml) mleka
  •     5 g drożdży
  •     140 g cukru

Drożdże włożyć do kubeczka, dodać łyżeczkę mąki, łyżeczkę cukru i 50 ml letniego mleka. Wymieszać i odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia (mają podwoić swoją objętość). Pozostałe mleko zagotować. Przesianą mąkę przełożyć do miski, zalać gorącym mlekiem, dodać jajka, cukier i wyrośnięte drożdże. Mieszać drewnianą łyżką przez 15 minut (powinny pojawić się pęcherzyki powietrza). Przełożyć do formy posmarowanej smalcem. Piec 40 minut w temperaturze 170 stopni C. Smacznego!

Z całą pewnością Koło Gospodyń Wiejskich „Optymiści z Klasą” w Ruszkowie jest jedną z najbardziej aktywnych organizacji pozarządowych w gminie Nasielsk. Koło działa na wielu płaszczyznach: aktywizuje mieszkańców, prowadzi szeroko rozumianą działalność kulturową, dba o zachowanie tradycji ludowych, uczestniczy w akcjach charytatywnych, a przede wszystkim tworzy więź i relację między członkami, którzy stali się nową, dużą rodziną.

Fot. KGW Optymiści z Klasą   

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

POWIĄZANE TEMATY:kgwoptymiści z klasą
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO