KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Narodowy Instytut Wolności

WYSZUKIWARKA

Kalkulacje rolnicze - pszenżyto ozime

Opublikowano 13.09.2020 r.
Pod siew pszenżyta ozimego przeznaczane są z reguły słabsze i trudniejsze do siewu stanowiska. Jest to zboże o dość dużych wymaganiach wodnych, reagujące spadkiem plonu w latach o mniejszej ilości opadów, szczególnie na glebach lżejszych. Pszenżyto jest wrażliwe na przebieg pogody, lubi równomierne i umiarkowane opady. Natomiast nadmiar wody w okresie formowania i dojrzewania ziarna, może spowodować rozwój chorób grzybowych i porastanie ziarna. 

Rolnicy dokonując wyboru odmiany, kierują się najczęściej stopniem wysokoplenności. Potencjalne możliwości plonowania pszenżyta są większe niż pszenicy i żyta, ponieważ w kłosie wytwarza się większa ilość kwiatów, mimo to o wysokim plonie decydują dobre warunki pogodowe, glebowe i odpowiednia agrotechnika, ze szczególnym uwzględnieniem nawożenia. Jednak na bardzo dobrych glebach, zważywszy na cenę ziarna, bardziej opłacalna jest uprawa pszenicy. Dużą uwagę poświęca się również zimotrwałości. Według oceny GUS uprawy ozime przezimowały znacznie lepiej w stosunku do roku poprzedniego, nastąpił wzrost powierzchni zasiewu tych zbóż o 1,3%. 

GUS ocenia, że zbóż ozimych pod zbiory w bieżącym roku zasiano ponad 4,4 mln ha, co daje 1% wzrostu w porównaniu z ubiegłym rokiem (pszenżyto ozime stanowi – 1,2 mln ha). W optymalnych terminach agrotechnicznych zasiano 84% obszaru pszenżyta ozimego. W porównaniu z poprzednim okresem wegetacyjnym zmniejszyła się powierzchnia uprawy pszenicy, a zwiększyła się pszenżyta, żyta oraz jęczmienia. 

Rozpatrując ceny rynkowe zbóż w naszym kraju, w trzecim tygodniu maja 2020 r. odnotowano spadek monitorowanych cen zbóż podstawowych oraz wzrost cen kukurydzy. W zakładach zbożowych, które zostały objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej Ministerstwa Rolnictwa  i Rozwoju Wsi, w drugiej połowie maja br. za pszenżyto przeciętnie płacono 698 zł/t. Był to nieznaczny spadek, bo o 0,2% w odniesieniu do wcześniejszego tygodnia. Cena tego zboża była o 2% wyższa niż przed miesiącem, jednak o 9,5% niższa niż w 2019 roku. Rozpatrując ceny, jakie uzyskiwano w lipcu tego roku na targowiskach w województwie kujawsko-pomorskim, wahały się one pomiędzy 60 a 84 zł/dt, co dawało średnią cenę 75,08 zł/dt. Jeżeli chodzi o pszenżyto z przeznaczeniem na paszę, ceny na terenie naszego województwa w lipcu br. mieściły się w granicach 55–75 zł/dt, natomiast średnia cena uklasyfikowała się na wysokości 61,93 zł/dt. 

Poniższa tabela zawiera kalkulację uprawy 1 ha pszenżyta ozimego według cen brutto ziarna i środków do produkcji ze stycznia 2020 r. opracowaną na podstawie publikacji „Kalkulacje Rolnicze” wydanej przez KPODR w Minikowie. Założenia metodyczne do „Kalkulacji Rolniczych” znajdują się na stronie: www.kpodr.pl.


Kalkulacja uprawy 1 ha pszenżyta ozimego

Lp.

Poziom intensywności

Niski
30 dt/ha

Średni
45 dt/ha

Wysoki
60 dt/ha

Wyszczególnienie

A

Wartość produkcji

3 055

4105

5155

 

Nasiona pszenżyta ozimego (70 zł/dt)

2 100

3150

4200

JPO1)

955

955

955

1.

Materiał siewny

425

425

425

2.

Nawozy mineralne

388

805

1 033

3.

Środki ochrony roślin

119

245

517

4.

Inne koszty2)

36

53

72

B

Koszty bezpośrednie (1+2+3+4)

968

1 528

2 047

C

Nadwyżka bezpośrednia (A-B)

2 087

2 577

3 108

5.

Usługi3)

634

750

809

6.

Praca maszyn własnych

398

440

489

7.

Pozostałe koszty4)

711

711

711

D

Koszty pośrednie (5+6+7)

1 743

1 901

2 009

E

Koszty całkowite (B+D)

2 710

3 429

4 056

F

Koszt jednostkowy (zł/dt)

90,3

76,2

67,6

G

Dochód rolniczy netto (C-D)

344

676

1009

 

Źródło” opracowanie własne na podstawie „Kalkulacji Rolniczych” KPODR w Minikowie
 1) jednolita płatność obszarowa, płatność za zielenienie, płatność dodatkowa
 2) sznurek,
 3) zbiór, prasowanie słomy 
 4) koszty utrzymania budynków, podatki i ubezpieczenia, pozostałe koszty.

 

kontakt1.jpg
Marta Woźniak
Artykuł opracowany we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

POWIĄZANE TEMATY:pszenżyto ozime
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO