KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Święto Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

Opublikowano 14.09.2020 r.
W każdej Mszy św. wypowiadamy słowa: „Wierzę w jednego Boga… Stworzyciela wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych”.  Tak przyzwyczailiśmy się do tych formułek, że nie uświadamiamy sobie, co do końca znaczą. Z Pisma Św. wiadomo, że Bóg zanim powołał do istnienia człowieka, najpierw stworzył anioły. Tymczasem obraz aniołów we współczesnym świecie tak się zinfantylizował, że traktujemy je niczym bajkowe postacie, o których chętnie opowiadamy wnukom albo jak śliczne, barokowe figurki do zbierania. Skoro się tak anioły traktuje i o nich się poważnie nie mówi to można odnieść wrażenie, że za dużo to one nie mogą nam pomóc. 

W szwajcarskiej katedrze pod wezwaniem św. Galla - w Sankt Gallen znajdują się aż trzysta sześćdziesiąt rzeźb i obrazów przedstawiających anioły. Są to pulchne, anielskie dzieci w różnych pozach, trzymające w małych rączkach różne instrumenty muzyczne i bawiące się ze sobą. Te aniołki raczej nie mają nic wspólnego z prawdziwym obrazem aniołów przedstawianych w Biblii. 

Aniołowie to duchy bez ciała, ale wyposażone w rozum i wolę. Są postaciami osobowymi i nieśmiertelnymi. Przewyższają swą doskonałością wszelkie stworzenia widzialne. Zostały powołane do istnienia po to, aby być sługami i wysłannikami Boga. Nie wyobrażamy sobie, by zabrakło ich w scenerii betlejemskiej stajenki, gdy śpiewały: „Chwała na wysokości Bogu”, czy w wielkanocny poranek, gdy pojawiły się przed kobietami jerozolimskimi. 

Biblia nie podaje kim, ani jacy są. Św. Augustyn tak mówił o aniołach: „«Anioł» oznacza funkcję, nie naturę. Pytasz, jak nazywa się ta natura? - Duch. Pytasz o funkcję? - Anioł. Przez to, czym jest, jest duchem, a przez to, co wypełnia, jest aniołem"

W Liście do Hebrajczyków znajdujemy słowa: „Aniołowie są duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie”. Tak więc zadanie aniołów można streścić w jednym zdaniu – anioły są po to, by nam pomagać, tylko musimy je o tę pomoc poprosić. 

Aniołowie w przeciwieństwie do ludzi są czystymi duchami i nie posiadają niczego materialnego, ale mogą oddziaływać na świat materialny. Są to duchy, które wyposażone zostały w inteligencję i moc umysłową. Mogą poruszać rzeczami materialnymi lub czasami wyglądać jak człowiek, ale to jeden z wielu wizerunków, które mogą przybierać. Skrzydła i miecze to tylko artystyczna wizja autorów sztuki.  

Czytając Biblię, dowiadujemy się,  że istnieje wiele różnych aniołów. Aniołowie podzieleni są na „dziewięć chórów”. Św. Grzegorz Wielki wymienił te „chóry” w swojej homilii: „Powiedzieliśmy, iż jest dziewięć chórów anielskich, a mianowicie wiemy z Pisma Św., iż są aniołowie, archaniołowie, moce, potęgi, księstwa, panowania, trony, cherubini i serafini”.  Znamy imiona tylko trzech archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. Bóg powierzył im specjalne misje wobec ludzi. Archaniołowie nigdy nie byli ludźmi, jednak zaliczani są do świętych. Synody, które miały miejsce na początku chrześcijaństwa zezwoliły, by otoczyć kultem liturgicznym właśnie tych trzech Archaniołów, ponieważ tylko o nich mamy wyraźne świadectwo w Piśmie Świętym.

Słowo „Archanioł” z języka grec. „archangelos” oznacza „wysokiego rangą anioła”. Archaniołowie powołani są do zajmowania się sprawami ważnymi dla większych grup ludzi. W Piśmie św. pojawiają się ponad trzysta razy, choć tylko św. Michał jest wspominany w jako Archanioł: „Gdy zaś archanioł Michał tocząc rozprawę z diabłem spierał się o ciało Mojżesza, nie odważył się rzucić wyroku bluźnierczego, ale powiedział: Pan niech cię skarci!”. Są to jedyne słowa jakie wypowiada w Biblii.  
Imiona Archaniołów mają charakter teoforyczny, gdyż wskazują na ich powiązanie z Bogiem. Określają również misje pełnioną przez nich z woli Bożej. Michał - z hebrajskiego znaczy - "któż jak Bóg", czyli w luźnym tłumaczeniu: któż może równać się z Bogiem? Imię Gabriel składa się z dwóch wyrazów: geber - silny oraz el - Pan Bóg. Znaczy tyle, co "mąż Boży", "wojownik Boży". Rafał oznacza "Bóg uzdrawia", "Bóg uleczył". 

Michał Archanioł

Pierwsze miejsce wśród Archaniołów niewątpliwie należy do Michała

Michał jest znany z roli jaką odegrał w wypędzeniu zbuntowanego anioła Lucyfera z Nieba. Ponadto uznaje się go za obrońcę Kościoła, chroniącego przed złem. W tradycji biblijnej uznawany jest za opiekuna Narodu Wybranego i całego Kościoła. Apokalipsa św. Jana przedstawia go jako wodza zastępów anielskich i księcia aniołów. Ma stanąć do walki z szatanem: „I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie,  ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło.  I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan ”. W Godzinkach ku czci św. Michała śpiewamy: „Walka, która na niebie kiedyś się odbyła, dotąd się jeszcze w świecie Bożym nie skończyła”

W południowo-wschodnim regionie Włoch, zwanym Apulią, na górze Gargano, w mieście Monte Sant’ Angelo znajduje się jedno z najsłynniejszych sanktuariów ku czci świętego Michała Archanioła.

W 1987 r. papież Jan Paweł II przybył do sanktuarium św. Michała Archanioła na Górę Gargano, aby prosić  go o pomoc i opiekę dla całego Kościoła. Mówił:  „Przybyłem uczcić Świętego Michała Archanioła i prosić teraz, kiedy jest tak trudno dawać autentyczne świadectwo chrześcijańskie bez kompromisów i bez ustępstw. Liczni święci przybywali tutaj, aby zaczerpnąć siły i pokrzepienia. Ta walka z demonem, który jest przeciwieństwem postaci Św. Michała Archanioła, jest aktualna również dzisiaj, ponieważ demon wciąż jest żywy i działa w świecie”. Papież zachęcał do odmawiania modlitwy, którą kiedyś odmawiano  na końcu każdej mszy: 
„Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen”. 

Modlitwa ta posiada moc egzorcyzmu. Za każdorazowe jej odmówienie dostępujemy odpustu cząstkowego, a za codzienne odmawianie przez cały miesiąc - odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami, czyli po odbyciu spowiedzi sakramentalnej, przyjęciu Komunii św. i  modlitwie w intencjach Ojca Św. 

O obecności świętych Archaniołów można znaleźć wzmianki w „Dzienniczku” s. Faustyny:
 „29 września, w dzień św. Michała Archanioła widziałam tego wodza przy sobie, który mi powiedział te słowa: Zlecił mi Pan, abym miał o tobie szcze­gólne staranie. Wiedz, że jesteś nienawidzona przez zło, ale nie lękaj się. Któż jak Bóg! – I znikł. Jednak czuję jego obecność i pomoc.” 

Archanioł Gabriel

Imię Gabriel znaczy - „Bóg jest Mocą". Gabriel jest wysłannikiem Boga w zapowiadaniu wydarzeń zbawczych. Najpierw wyjaśnił Danielowi znaczenie tajemniczej wizji Barana i Kozła, zapowiadającej podbój potężnych państw Medów i Persów przez Grecję. Potem wytłumaczył przepowiednię Jeremiasza o siedemdziesięciu tygodniach lat wygnania babilońskiego. Zwiastował Zachariaszowi narodzenie Jana Chrzciciela a Maryi, że urodzi syna Bożego - Jezusa. 

Gabriel w Nowym Testamencie uważany jest za szczególnego opiekuna Świętej Rodziny. Najpierw powiadomił Zachariasza o narodzinach Jana Chrzciciela, potem zwiastował Najświętszej Maryi Pannie narodzenie Jezusa. Pojawił się również w snach Józefa, powiedział mu najpierw o macierzyństwie Maryi, potem ostrzegł przed Herodem , a w Egipcie nakazał wrócić do Nazaretu Zapewne Gabriel był obecny przy zmartwychwstaniu Pana Jezusa oraz przy Jego wniebowstąpieniu. 

Archanioł Rafał

Archanioł Rafał, którego imię znaczy „Bóg uzdrawia". Sam siebie przedstawia, jako tego, który zanosi modlitwy ludzi przed tron Boży. Jest bohaterem Księgo Tobiasza i  przeprowadza szczęśliwie młodego Tobiasza aż do dalekiej Persji, ratuje go w drodze od pożarcia przez wielką rybę, odbiera szczęśliwie od krewnego pieniądze kiedyś pożyczone, namawia go, aby ten oddał Tobiaszowi swoją córkę za żonę, leczy córkę, wreszcie uzdrawia starego Tobiasza, przywracając mu nie tylko majątek, ale i wzrok. Sam siebie przedstawia, jako tego, który zanosi modlitwy ludzi przed tron Boży. Po dokonaniu dzieła wyjawia zdumionym Tobiaszom, którzy brali go za zwykłego człowieka, kim właściwie jest: „Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański". Według Ewangelii św. Jana jest on łączony z sadzawką Betesda w Jerozolimie, gdzie dokonywały się liczne uzdrowienia.

Bóg stworzył nieśmiertelne duchy aniołów na początku czasu i będą one istnieć przez całą wieczność. Z całą pewnością aniołowe są zdolni do walki z demonami dręczącymi świat. Nie zapominajmy, że nas także mogą ochraniać przed ich wpływem.

Święci Aniołowie, brońcie nas i ochraniajcie, przez Niepokalane Serce Maryi! 

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce z szatanem, który  jest złem!

Święty Rafale Archaniele, ostrzegaj nas przed niebezpieczeństwami na drogach naszego życia!

Święty Gabrielu Archaniele, pomagaj nam, byśmy umieli przyjąć to, co Bóg w swej dobroci nam objawia!

 

  Lidia Lasota
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO