KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Województwo Podlaskie
Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
2020-09-17

ASF: potrzebne łatwiejsze odwoływanie obszarów zagrożenia

Tegoroczne przypadki i ogniska afrykańskiego pomoru świń pobiły już rekord sprzed roku. Dla hodowców problemem jest nie tylko sama choroba, ale także obostrzenia dla gospodarstw znajdujących się w pobliżu stwierdzonej choroby.

Z tego powodu zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej wystąpił do ministra rolnictwa z wnioskiem o zwrócenie się w trybie pilnym do Komisji Europejskiej o zmianę przepisów w zakresie tworzenia i odwoływania obszarów zagrożenia ASF.

Zarząd Izby proponuje, aby wystąpić o zniesienie przepisów dotyczących zarządzenia obszarów zagrożenia, tym samym pozostałby tylko obszar ochronny (strefa żółta) i obszar objęty ograniczeniami (strefa czerwona).

W naszej opinii krajowe środki ostrożnościowe polegające na wyznaczaniu aktem prawa miejscowego obszaru zapowietrzonego i obszaru zagrożonego w związku z ogniskiem ASF są w zupełności wystarczające dla zapobieżenia rozwleczenia choroby - informuje zarząd izby. - Pragniemy przypomnieć, że w czasie nie krótszym niż odpowiednio 30 dni 20 dni od dnia ich wyznaczenia przemieszczanie świń z w/w obszarów, do w/w obszarów i po wymienionych obszarach jest zakazane, zaś zniesienie w/w obszarów jest poprzedzone wykonaniem badania świń we wszystkich stadach.


Zdaniem samorządu rolniczego z Warmiii Mazur nie jest niczym uzasadnione pod względem epizootycznym wyznaczanie długo utrzymywanych obszarów zagrożenia (stref niebieskich), jeśli wziąć pod uwagę, że zwalczenie ogniska ASF jest łatwiejsze do zrealizowania niż zapobieżenie rozwleczeniu przez wolnożyjące zwierzęta tj. dziki. 

A zatem w naszym przekonaniu utrzymywanie większych rygorów (strefa niebieska) tam, gdzie pomór jest łatwiej zwalczyć nie przystaje do utrzymywania łagodniejszych rygorów na obszarach, na których występuje on tylko u dzików. Przypomnieć należy, że obrót świniami jest pod całkowitą kontrolą Inspekcji Weterynaryjnej i nie może się odbywać bez świadectw zdrowia wydawanych w różnych trybach. Tymczasem przemieszczanie się dzików nie podlega ludzkiej kontroli. Dlaczego zatem rygory w strefie niebieskiej miałyby być większe niż w strefie czerwonej? - pytają rolnicy.


Problemem jest także sprzedaż zdrowych - podkreślmy to - zdrowych świń z obszaru zagrożonego występowaniem.

W strefie niebieskiej rolnicy, w których gospodarstwie nie wystąpiło ognisko ponoszą znaczne straty, początkowo z powodu braku możliwości zbytu żywca, ponieważ zakazane jest przemieszczanie zwierząt, a następnie wskutek obowiązku sprzedaży świń tylko do wyznaczonych ubojni - przypomina zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.

 Na obszarze niebieskim w województwie warmińsko-mazurskim jedynie 2 ubojnie zgłosiły akces do zakupu i uboju świń pochodzących z obszaru zagrożenia. Powoduje to monopolistyczne zachowania ze strony podmiotów skupowych tj. obniżenie ceny skupu świń do poziomu znacznie poniżej opłacalności produkcji, pomimo tego, że surowiec jest pełnowartościowy. 


Zdaniem izby rolnicy, którzy nadal prowadzą hodowlę świń w strefie niebieskiej nie mają wsparcia ze strony państwa, ponieważ w świetle aktualnie obowiązujących przepisów nadal nie ma ku temu podstaw. 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
 
drukuj  
REKLAMA

Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione