KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
2 października 2020

Rzeźnie rolnicze - wszystko, co każdy rolnik powinien wiedzieć

Od lutego br. w kraju obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw. 


Celem wydania przepisów tego rozporządzenia było:

  1.  Umożliwienie podmiotom produkującym żywność na małą skalę na lokalny rynek, w ramach rolniczego handlu detalicznego lub działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, pozyskiwania mięsa z własnych zwierząt do produkcji żywności na uproszczonych zasadach,
  2. Umożliwienie powstawania nowych rzeźni na terenach, na których obecnie one nie funkcjonują,jak np. na niektórych obszarach górskich,
  3. Wyrównanie szans funkcjonowania rzeźni o małej zdolności produkcyjnej położonych na terenie gospodarstw w stosunku do istniejących już zakładów prowadzących ubój zwierząt na większą skalę.

W „rzeźniach rolniczych” można dokonywać uboju zwierząt, których posiadaczami są inne podmioty, utrzymujące zwierzęta w tym samym powiecie lub powiatach sąsiednich, w ramach tzw. „uboju usługowego”

Limity liczby zwierząt poddawanych ubojowi w „rzeźni rolniczej”

 

Rejestracji „rzeźni rolniczych” należy dokonać w powiatowym inspektoracie weterynarii . Inspekcja zatwierdza i wpisuje do rejestru zakładów.

Podmiot ma obowiązek powiadomienia powiatowego lekarza weterynarii o zakresie, wielkości produkcji, rodzaju produktów, które mają być produkowane w zakładzie oraz sporządzić projekt technologiczny zakładu. Wymagania dotyczące projektu technologicznego zakładu, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2013 r. poz.434).

Rzeźnie rolnicze podlegają nadzorowi i urzędowym kontrolom Inspekcji Weterynaryjnej, bezpośredni nadzór będzie sprawowany przez powiatowych lekarzy weterynarii. Ubijane zwierzęta w rzeźniach rolniczych, będą poddawane badaniom przed i poubojowym przeprowadzanym przez urzędowych lekarzy weterynarii. Wykonywane będą okresowe kontrole na podstawie analizy ryzyka. Kontrole te będą obejmować m.in. rozwiązania strukturalne, wyposażenie, procedury zapewniające bezpieczeństwo mięsa wdrożone w rzeźni (GHP,GMP, HACCP) oraz wymagania dotyczące dobrostanu zwierząt.

Do znakowania produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych w „rzeźniach rolniczych”, mają zastosowanie przepisy unijne, tj. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 853/2004 oraz rozporządzenie wykonawcze Komisji UE. Tym samym produkty te powinny być znakowane owalnym znakiem jakości zdrowotnej albo owalnym znakiem identyfikacyjnym w sposób określony w tych przepisach. Produkty pochodzenia zwierzęcego pozyskane w „rzeźniach rolniczych” mogą być wprowadzane na rynek Polski oraz innych państw Unii Europejskiej. Rzeźnie rolnicze na pewno mają ogromny potencjał i będzie ich powstawać coraz więcej na terenie kraju, warto jest więc zainteresować się tym tematem.

 
Magdalena Swadźba-Karbowy
Artykuł opracowany we współpracy ze specjalistami ze Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione