KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Województwo Podlaskie
Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
2020-10-04

Wilgotna jesień sprzyja fuzariozie

Fuzarioza kolb jest jednym z największych problemów rolników uprawiających kukurydzę. Ilość porażonych roślin zależy od pogody, ale także od występowania niektórych szkodników, z kótrych najważniejszym jest omacnica prosowianka.

To był chłodny rok i wielu producentów zwracało uwagę na fakt, że liczebność omacnicy była na szczęście niższa niż przed rokiem - mówi Józef Węgrzyn, inżynier rolnik z Wielkopolski. - Niemniej jednak pogoda sprzyja chorobom grzybowym, więc problemu nie unikniemy. Ciepła, stosunkowo wilgotna jesień chorobie sprzyja, choć porażenie będzie na szczęście mniejsze niż przed rokiem.


Jak informuje Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, sprawcy fuzariozy zimują w glebie oraz resztkach pożniwnych w postaci grzybni oraz zarodników przetrwalnikowych (chlamydospor). W warunkach wysokiej temperatury oraz wysokiej wilgotności powstają zarodniki konidialne przenoszone przez wiatr na rośliny kukurydzy. Rozwój choroby może być także wynikiem wcześniejszego opanowania roślin przez zgorzel siewek, a później przez zgniliznę korzeni i zgorzel podstawy łodygi.  Na powierzchni porażonych organów tworzą się zarodniki konidialne, które są przyczyną szerzenia się choroby na całą plantację.


Rozpoczęły się już zbiory kukurydzy na ziarno. Porażonych roślin jest mniej, ale problem występuje.


Zgodnie z zalecaniem IOR-PIB z Poznania, sprawdzanie ilości porażonych roślin należy przeprowadzić w okresie pełnej dojrzałości ziarniaków, bezpośrednio przed zbiorem. Na plantacji o powierzchni do 1 ha, ocenia się kolby w czterech losowo wybranych miejscach pola, po 50 kolejnych roślin w rzędzie, lub po 25 roślin w dwóch rzędach, ogółem z 200 roślin. Na większych plantacjach należy zwiększyć proporcjonalnie liczbę analizowanych kolb – na tej podstawie określa się liczbę oraz procent porażonych kolb.


Poza zabiegami chemicznymi porażenia fuzariozą można ograniczyć poprzez wybór odpowiednich odmian kukurydzy - bo choć nie ma odmian całkowicie odpornych są takie, które radzą sobie lepiej niż inne. Jeśli porażenie plantacji jest duże warto pomyśleć o skutecznym usunięciu resztek pożniwnych i głębokim przeoraniu pola.

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
 
drukuj  
REKLAMA

Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione