KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Województwo Podlaskie
Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
2020-10-07

"Rolnicza Siódemka" - KZPPTCh o wyzwaniach dla nowego ministra rolnictwa i producentów trzody chlewnej

Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej opracował "Rolniczą Siódemkę" - czyli wyzwania dla nowego resortu rolnictwa i polskiego sektora produkcji trzody chlewnej. Jakie działania uznano za najbardziej pilne?

KZPPTCH uznaje, że pajpilniejszym aktualnie wyzwanie jest walka z ASF.

Hodowcy pilnie potrzebują nowego i skuteczniejszego planu walki z zarazą. Głównymi elementami  tego planu jest ograniczenie rozprzestrzeniania wirusa w populacji dzików, likwidacja gospodarstw za rekompensatą, które nie wprowadziły wymaganych standardów bioasekuracji, poprawa biologicznego zabezpieczenia gospodarstw. Hodowcy postulują by do sztabów kryzysowych wprowadzić reprezentantów środowisk hodowców oraz wprowadzić rekompensaty cenowe dla producentów ze stref niebieskich. Ostatnim elementem jest wzmocnienie kadrowe i finansowe Inspekcji Weterynaryjnej oraz generalnie zapewnienie w budżecie niezbędnych środków finansowych na walkę z ASF.

Kolejny problem, z jakim zmagają się hodowcy to bariery prawne dla zrównoważonego rozwoju sektora.

Chodzi zwłaszcza o dostęp do ziemi rolniczej i utrzymanie dzierżaw z KOWR, wyznaczenie obszarów pod rozwój produkcji zwierzęcej oraz zniesienie nieuzasadnionego wymogu posiadania 70% gruntów pod nawożenie gnojowicą. W szerszej perspektywie to wypracowanie racjonalnych i możliwych do spełnienia zasad wprowadzania Zielonego ładu. Warto byłoby także uprościć procedury uzyskiwania pozwoleń budowlanych i generalnie ograniczyć biurokrację i nadmierny formalizm prawny i sprawozdawczy.

Hodowcy postulują wprowadzenie cyfrowego systemu obrotu lekami i zwierzętami co umożliwi kontrolę chorób i szybką wymianę danych między uczestnikami łańcucha dostaw. To z kolei poprawi transparentność w łańcuchu dostaw. Wprowadzenie tych rozwiązań umożliwi redukcję zużycia leków, kosztów gromadzenia danych i nakładów pracy. W szerszej perspektywie ministerstwo powinno wprowadzić rozwiązania wspierające ograniczanie oporności na substancje przeciwbakteryjne.

Zdaniem POLPIG, sporą bolączką są rozliczenia za sprzedane zwierzęta.

Hodowcy liczą na ustalanie krajowej ceny bazowej (referencyjnej) na tydzień do przodu, a także na to że klasyfikacja poubojowa dokonywana będzie przez niezależny podmiot. Do klasyfikacji powinno zostać wprowadzone nowe równanie regresji uwzględniające udoskonalone genotypy świń.

Z kolei wyzwania o charakterze strategiczny i długoterminowym można podzielić na trzy grupy.

To przede wszystkim rozpowszechnienie systemów jakościowych produkcji. Do tych systemów należy poprawa kontroli całego procesu produkcyjnego od pola do stołu, wprowadzenie rozwiązań wspierających poprawę dobrostanu zwierząt, ograniczanie niekorzystnego oddziaływania sektora na środowisko oraz wspierających ochronę klimatu i dążenie do zerowego śladu węglowego sektora. Oznacza to podniesienie profesjonalizmu w całym łańcuchu dostaw i zróżnicowanie oferty o produkty lokalne.

Drugim z wyzwań strategicznych jest budowa jednolitego i współpracującego środowiska rolniczego oraz zwiększanie poziomu kompetencji. To wspieranie działań integrujących różne środowiska i organizacje rolnicze i promujących ich współpracę, Wprowadzane rozwiązań zwiększających dostęp do najnowszej wiedzy w zakresie produkcji rolnej, promujących współpracę sektora produkcji rolnej z sektorem przetwórczym.

Ostatnim z wyzwań o strategicznym charakterze jest aktywne kształtowanie pozytywnego wizerunku sektora rolnego i produkcji zwierzęcej. Tu bardzo przydałyby się kampanie informacyjne i inne działania prezentujące produkcję rolną, w tym chów i hodowlę zwierząt, bazujące na faktach i obalające mity budowane przez niektóre środowiska.

 

Rolnicza Siódemka

1.          ASF – nowy, skuteczniejszy plan walki z zarazą

    Ograniczenie rozprzestrzeniania wirusa w populacji dzików
    Likwidacja za rekompensatą gospodarstw, które nie wprowadziły wymaganych standardów bioasekuracji
    Poprawa biologicznego zabezpieczenia gospodarstw
    Wprowadzenie reprezentantów producentów świń do sztabów kryzysowych
    Wzmocnienie kadrowe i finansowe Inspekcji Weterynaryjnej
    Wprowadzenie rekompensat cenowych dla producentów ze stref niebieskich
    Zapewnienie w budżecie niezbędnych środków finansowych na walkę z ASF

2.          Zniesienie barier prawnych dla zrównoważonego rozwoju sektora

    Dostęp do ziemi rolniczej i utrzymanie dzierżaw z KOWR
    Wyznaczenie obszarów pod rozwój produkcji zwierzęcej
    Zniesienie nieuzasadnionego wymogu posiadania 70% gruntów pod nawożenie gnojowicą
    Uproszczenie procedur uzyskiwania pozwoleń budowlanych
    Ograniczenie biurokracji i nadmiernego formalizmu prawnego i sprawozdawczości
    Wypracowanie racjonalnych i możliwych do spełnienia zasad wprowadzania Zielonego ładu

3.          Cyfrowy system obrotu lekami i zwierzętami, kontroli chorób

    Szybka wymiana danych między uczestnikami łańcucha dostaw
    Poprawa transparentności w łańcuchu dostaw
    Wprowadzenie rozwiązań umożliwiających redukcję zużycia leków, kosztów gromadzenia danych i nakładów pracy
    Wprowadzenie rozwiązań wspierających ograniczanie oporności na substancje przeciwbakteryjne

4.          Rozliczenia za sprzedane zwierzęta

    Ustalanie krajowej ceny bazowej (referencyjnej) na tydzień do przodu
    Klasyfikacja poubojowa dokonywana przez niezależny podmiot
    Wprowadzenie do klasyfikacji nowego równania regresji uwzględniającego udoskonalone genotypy świń

5.          Rozpowszechnienie systemów jakościowych produkcji

    Poprawa kontroli całego procesu produkcyjnego od pola do stołu
    Wprowadzenie rozwiązań wspierających poprawę dobrostanu zwierząt
    Wprowadzenie rozwiązań wspierających ograniczanie niekorzystnego oddziaływania sektora na środowisko
    Wprowadzenie rozwiązań wspierających ochronę klimatu i dążenie do zerowego śladu węglowego sektora
    Podniesienie profesjonalizmu w całym łańcuchu dostaw
    Zróżnicowanie oferty o produkty lokalne

6.          Budowa jednolitego i współpracującego środowiska rolniczego oraz zwiększanie poziomu kompetencji

    Wspieranie działań integrujących różne środowiska i organizacje rolnicze i promujących ich współpracę
    Wprowadzane rozwiązań zwiększających dostęp do najnowszej wiedzy w zakresie produkcji rolnej
    Wprowadzanie rozwiązań promujących współpracę sektora produkcji rolnej z sektorem przetwórczym

7.          Aktywne kształtowanie pozytywnego wizerunku sektora rolnego i produkcji zwierzęcej

    Kampanie informacyjne i inne działania prezentujące produkcję rolną, w tym chów i hodowlę zwierząt, bazujące na faktach i obalające mity budowane przez niektóre środowiska.

Źródło: KZPPTCh

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA

Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione