KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
9 października 2020

Pszenica ozima - kalkulacje rolnicze

Tegoroczne plony mimo niesprzyjającej pogody okazały się zaskakująco dobre. Deszcze zahamowały postępującą suszę i sprawiły, że okres wegetacji roślin został wydłużony. Wpłynęło to korzystnie na wypełnienie ziarna zbóż. 

GUS szacuje, że zbiory zbóż w Polsce, łącznie z mieszankami zbożowymi, mogą w tym roku wynieść około 27,9 mln ton, to jest o 11% więcej niż w 2019 r. Szacuje się również, że w bieżącym roku powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi jest większa od ubiegłorocznej (po uwzględnieniu powierzchni zaoranej w wyniku uszkodzeń zimowych) i wynosi około 7,3 mln ha i jest większa o około 2,2%.

Obecnie handel ziarnem pszenicy jest niewielki. Wielu rolników zdecydowało się na przechowanie ziarna w oczekiwaniu na korzystniejsze ceny, szczególnie ziarna o wysokich parametrach jakościowych. To z kolei powoduje, że  w młynach notuje się wzrost cen pszenicy konsumpcyjnej. Na wolnym rynku trudno kupić większe partie pszenicy, ale sytuacja może się zmienić w drugiej połowie września, w związku ze zobowiązaniami finansowymi oraz zbliżającymi się zbiorami kukurydzy.

Silna konkurencja ze strony eksporterów, takich jak Rosja czy inne kraje bałtyckie powoduje, że polska pszenica nie jest obecnie konkurencyjna na rynku światowym. Eksport polskiej pszenicy, który będzie realizowany wynika z wcześniej zawartych kontraktów.

Zanotowany we wrześniu wzrost cen pszenicy konsumpcyjnej, zwłaszcza w portach, wynika z różnicy kursu walut. Aktualnie w portach za pszenicę konsumpcyjną o zawartości białka 12,5% można otrzymać od 760 do 775 zł/t netto. W kraju cena pszenicy jest mniej korzystna, zwłaszcza na południu (Lubelszczyzna, małopolskie, świętokrzyskie), gdzie ceny utrzymują się na poziomie 670–700 zł/t. Znacznie drożej, bo 740–770 zł/t (netto), można sprzedać pszenicę konsumpcyjną o zawartości białka min. 14%, a najwyższe ceny utrzymują się w pobliżu zachodniej granicy kraju.

Tabela zawiera kalkulację uprawy 1 ha pszenicy ozimej według cen brutto ziarna i środków do produkcji ze stycznia 2020 r., opracowaną na podstawie publikacji „Kalkulacje Rolnicze” wydanej przez KPODR. Założenia metodyczne do „Kalkulacji Rolniczych” znajdą Państwo na stronie naszego Ośrodka.

Lp.

Poziom intensywności

Niski
30 dt/ha

Średni
45 dt/ha

Wysoki
60 dt/ha

Wyszczególnienie

A

Wartość produkcji

3 055

4 105

5 155

 

Nasiona pszenicy ozimej (70 zł/dt)

2 100

3150

4 200

JPO1)

955

955

955

1.

Materiał siewny

412

412

412

2.

Nawozy mineralne

517

805

1 108

3.

Środki ochrony roślin

141

248

657

4.

Inne koszty2)

36

54

72

B

Koszty bezpośrednie (1+2+3+4)

1 106

1 519

2 249

C

Nadwyżka bezpośrednia (A-B)

1 949

2 586

2 906

5.

Usługi3)

634

750

808

6.

Praca maszyn własnych

406

438

488

7.

Pozostałe koszty4)

711

711

711

D

Koszty pośrednie (5+6+7)

1 751

1 899

2 007

E

Koszty całkowite (B+D)

2 857

3 418

4 256

F

Koszt jednostkowy (zł/dt)

95,2

76,0

70,9

G

Dochód rolniczy netto (C-D)

198

687

899

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Kalkulacji Rolniczych” KPODR w Minikowie
1) jednolita płatność obszarowa, płatność za zielenienie, płatność dodatkowa
 2) sznurek,
 3) zbiór, prasowanie słomy, 
 4) koszty utrzymania budynków, podatki i ubezpieczenia, pozostałe koszty.

 

 

Magdalena Hanke

KPODR w Minikowie

Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione