KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Jak wygląda kwarantanna w gospodarstwie rolnym?

Opublikowano 17.10.2020 r.
Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, rolnik będący na kwarantannie jest osobą zdrową, która miała potencjalny kontakt z osobą chorą. Jeżeli nie występują objawy zakażenia, może wykonywać prace w swoim gospodarstwie. Trzeba jednak pamiętać o kilku ważnych kwestiach.

Trzeba jednak pamiętać, że:
• nie może opuszczać terenu gospodarstwa i mieć kontaktu z innymi ludźmi
• musi wyjątkowo dbać o higienę – obowiązkowe jest mycie i dezynfekcja rąk oraz dezynfekcja często dotykanych powierzchni
• dopuszczalne jest prowadzenie na terenie gospodarstwa prac polowych i zajmowanie się inwentarzem, jednakże zalecane jest stosowanie maseczki.

Co to jest teren gospodarstwa? Wyjaśnia to definicja gospodarstwa – zgodnie z przepisami ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (DzU 2019, poz. 1362), jako gospodarstwo rolne należy rozumieć gospodarstwo rolne w rozumieniu kodeksu cywilnego, w którym powierzchnia nieruchomości rolnej albo łączna powierzchnia nieruchomości rolnych jest nie mniejsza niż 1 ha. Kodeks cywilny uważa za gospodarstwo rolne grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Dla przyjęcia, że poszczególne grunty stanowią jedno gospodarstwo rolne nie ma decydującego znaczenia ich wzajemne położenie, a więc to czy tworzą one zwarty kompleks, czy też są rozproszone lub czy znajdują się w granicach administracyjnych jednej, czy też kilku gmin. Istotne jest bowiem ich funkcjonalne powiązanie, które pozwala na stwierdzenie, że stanowią one zorganizowaną całość gospodarczą.

Reasumując: będąc na kwarantannie można pracować na terenie gospodarstwa. Rolnik może przemieścić się na pole oddalone od domu. Jednakże musi zachowywać wszelką ostrożność i postępować zgodnie z zaleceniami opracowanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny. Przebywanie na kwarantannie ma chronić innych przed zarażeniem, ma odizolować od otoczenia
osobę, która miała kontakt z chorym
.

Inne zachowania wymusza sytuacja, gdy rolnik jest chory – tzn. po testach zostanie u niego stwierdzony koronawirus. W takim przypadku obowiązuje całkowita izolacja – nie może pracować w swoim gospodarstwie, a o dalszym postępowaniu wobec niego decydują służby sanitarne i lekarze. Nakazana jest izolacja osoby chorej od otoczenia, także od własnej rodziny. W przypadku stanu ciężkiego chory kierowany jest na leczenie do wyznaczonego szpitala. Jeżeli pozostaje w domu, ma zakaz opuszczania miejsca wskazanego do pobytu pod groźbą wysokiej grzywny – w efekcie nie może również przemieszczać się po swoim gospodarstwie…

Pamiętajmy! Z uwagi na wciąż zmieniającą się sytuację epidemiczną trzeba na bieżąco śledzić zarówno przepisy prawa, jak i wytyczne stacji epidemiologicznych w tym zakresie i stosować się do nich!

 

Izabela Radziwon

ŁODR w Bratoszewicach

Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

POWIĄZANE TEMATY:rolnik kwarantanna
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO