KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
20 października 2020

Opłacalność produkcji borówki amerykańskiej

W ostatnich latach borówka wysoka w naszym kraju cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Wielu  rolników i plantatorów podejmuje wyzwanie uprawy tych owoców. Opłacalność produkcji w Polsce jest dość duża. Jednak dochody nie pojawiają się w pierwszym roku, można na nie liczyć dopiero po 3 lub 4 latach od posadzenia. Owoce – jak dotąd – rzadko trafiają do przetwórstwa, są raczej wykorzystywane w kompozycjach deserowych.

W Polsce w większości gospodarstw borówka sadzona jest w sposób tradycyjny, czyli w rzędach bezpośrednio w gruncie. Jednak pojawia się również uprawa w donicach i w szklarniach. Koszt założenia 1 ha plantacji jest dość wysoki, oscyluje w granicach 65-80 tys. zł. Płacimy za: przygotowanie podłoża, które musi zapewniać przepuszczalność gleby i odpowiednią kwasowość, za sadzonki, ogrodzenie plantacji, system nawadniania dostarczający odpowiedniej ilości wody i do ferdygacji.

Uprawa wymaga też dużych nakładów na środki ochrony roślin (ś.o.r.) i nawozy. Zabiegi agrotechniczne muszą być wykonane w odpowiednich momentach, by nie wprowadzić na plantację szkodników bądź chorób, które mogłyby zniszczyć krzewy. Borówka potrzebuje regularnego nawadniania, jednak nie może być zbyt mokro, zatem najlepsza dla niej jest ziemia o dużej przepuszczalności. Wymaga też, by regularnie dostarczać jej odpowiednich składników niezbędnych do wydania odpowiedniej jakości i ilości owoców. Trzeba pamiętać również o tym, iż zakładając plantację najlepiej sadzić różne odmiany o różnym okresie dojrzewania, by rozłożyć i przedłużyć okres zbiorów i tym samym sprzedaży owoców.

W Polsce przy ciepłej wiośnie zbiór rozpoczyna się od czerwca, kiedy dojrzewa, np. Duke, potem owocuje Bluecrop; odmianami późniejszymi – sierpniowymi są Nelson i Chandler, a we wrześniu do października możemy cieszyć się odmianami Darrow czy Elliott.

Produkcja borówki na przestrzeni ostatnich lat ciągle rośnie, cena owoców odznacza się najmniejszą zmiennością – współczynnik oscyluje około 30-35% – wśród wszystkich jagodowych, co oznacza, że ta produkcja jest bardziej przewidywalna i stabilna. Jednak, by móc sprzedać owoce po zadowalających cenach, trzeba ciągle kontrolować plantację i szybko reagować na niekorzystne zmiany.

Koszt wyprodukowania 1 kg borówki to 8-10 zł, na który składają się: wartość ś.o.r., nawozów, ON, prądu i wody, pracy pracowników przy pielęgnacji (cięcie, odchwaszczanie) i, oczywiście, zbioru ręcznego oraz przygotowania do sprzedaży – sortowania i pakowania. Zadowalający poziom owocowania to 9-12 ton/ha, jednak na ten efekt w przypadku borówki średnio czeka się 2 do 4 lat od posadzenia, uzależnione jest to od wieku sadzonki. Ceny uzyskiwane ze sprzedaży w ostatnich latach wahają się od 10 do 15 zł/kg.

Chciałabym jeszcze wspomnieć o wydatku, który nie jest obowiązkiem, ale z doświadczenia wiem, że należy go bezwzględnie ponieść. Mowa tu o ubezpieczeniu, na które trzeba przeznaczyć od 8 do 16 tys. złotych. Jest ono bowiem pewnym zabezpieczeniem na wypadek pojawienia się niekorzystnych zjawisk atmosferycznych: ulewnych deszczów, gradu, silnych wiatrów czy wiosennych przymrozków.

Dochodowość produkcji borówki uzależniona jest od trzech czynników: plonu, kosztów produkcji i ceny zbytu, która uwarunkowana jest jakością owoców i miejscem sprzedaży; ceny uzyskiwane na polskim rynku są niższe niż ceny owoców na eksport.

Borówka jest uprawą, która nie wymaga gleb wysokiej jakości, jednak jest bardzo pracochłonna, trzeba bowiem regularnie kontrolować zawartość niezbędnych składników i kwasowość gleby.

 

 

Anna Świniarska

ŁODR W Bratoszewicach

Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione