KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Województwo Podlaskie
Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
2020-10-21

KRIR o upowszechnianiu rolnictwa zrównoważonego w Polsce

Cele zaproponowane przez Komisję Europejską w kontekście Zielonego Ładu i nowej Wspólnej Polityki Rolnej wymagają silnych zachęt finansowych dla rolników, co umożliwi upowszechnienie zrównoważonych praktyk rolniczych w Polsce. KRIR ma swoje propozycje, z którymi zwróciła się do ministra rolnictwa.

KRiR wskazuje, że konieczne pozostaje również wsparcie odpowiednich technologii i działań, które – zachowując opłacalność produkcji rolniczej – pozwoliłyby na stopniowe zmniejszanie zużycia chemicznych środków ochrony roślin i nawozów, a także na redukcję emisji gazów cieplarnianych i ograniczanie skutków zmian klimatycznych.

Rolnictwo zrównoważone składa się z trzech nierozłącznych filarów: ochrony środowiska, społecznej akceptacji i opłacalności produkcji. W dyskusjach o przyszłości rolnictwa nie można zapominać o tym trzecim filarze, czyli zachowaniu konkurencyjności polskich rolników na rynkach europejskich
i światowych.

Dlatego też, w celu upowszechnienia rolnictwa zrównoważonego w Polsce, Krajowa Rada Izb Rolniczych wraz z Polskim Stowarzyszeniem Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” zwróciły Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwagę na priorytetowe wsparcie w przygotowywanym obecnie Krajowym Planie Strategicznym WPR na lata 2021-2027, jak również w ramach planowanego dwuletniego okresu przejściowego, dla następujących działań:

  •     efektywne wykorzystanie zasobów wodnych, m.in. poprzez:

   - gromadzenie wody opadowej w formie: śródpolnych oczek wodnych, zbiorników retencyjnych koło domu, regulowanego poziomu wody w rowach melioracyjnych;
    -zwiększenie retencyjności wodnej gleb poprzez wzrost zawartości substancji organicznej w glebie;

  •     korzystanie z rozwiązań cyfrowych pozwalających na precyzyjne stosowanie nawozów, środków ochrony roślin i nasion, w tym zwiększenie dostępu polskich rolników do systemów GPS i precyzyjnych maszyn rolniczych, np. kombajnów, rozsiewaczy nawozów, opryskiwaczy, siewników, niezbędnych do wykorzystania pełnego potencjału rozwiązań cyfrowych dla rolnictwa zrównoważonego;
  •     stosowanie biologicznych środków ochrony roślin;
  •     dobór kwalifikowanego materiału siewnego, szczególnie odmian odpornych lub tolerancyjnych na agrofagi, dla głównych upraw rolniczych w Polsce;
  •     utrzymywanie okrywy roślinnej gleb jako sposobu na sekwestrację CO2 i erozję gleby.

Ponadto, mając na uwadze zjawiska związane ze zmianami klimatycznymi, np. susza, niekorzystne zjawiska atmosferyczne, jak również niepewną przyszłość ekonomiczną w związku z Covid–19, niezwykle ważne zdaniem KRIR jest również wsparcie z zakresu zarządzania ryzykiem w gospodarstwach rolnych.

Źródło: KRiR

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA

Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione