KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
27 października 2020

Przedawnienie mandatu - kiedy następuje?

Kiedy możemy mówić o przedawnieniu mandatu? Zapoznaj się z poradami prawnika. 

Jak zostało opisane w poprzednim artykule – istnieją trzy rodzaje mandatów:
a) gotówkowy,
b) kredytowany oraz
c) zaoczny.

Pierwszy z nich, wystawiany jest jedynie osobie nie posiadającej stałego miejsca pobytu lub zamieszkania w Polsce, na przykład turyście. Mandat musi być wówczas opłacony natychmiast po wykroczeniu. W przypadku mandatu kredytowanego, czas opłacenia wynosi 7 dni. Zaoczny pojawia się w sytuacji, gdy na miejscu wykroczenia nie było sprawcy. Mandat nie jest tożsamy z grzywną.

Przyjęcie mandatu, wiąże się z uznaniem winy przez ukaranego. Dlatego też policja (lub inne uprawnione instytucje,) informują o możliwości nie przyjęcia mandatu i skierowania sprawy do sądu.

Funkcjonariusz ma również prawo, z własnej inicjatywy, skierować sprawę do postępowania sądowego. Zdarza się tak jeśli uzna, że ukaranie sprawcy mandatem jest niewystarczające.

W takim wypadku można otrzymać w sądzie karę grzywny. Gdy sprawca przyjmie mandat kredytowy, to wierzyciel ma 3 lata na ściągnięcie długu. Po tym czasie mandat ulega przedawnieniu. Nawet jeśli wierzyciel skieruje sprawę do sądu, to powołanie się na przedawnienie umorzy sprawę.

W razie nie przyjęcia mandatu kredytowanego czy gotówkowego oraz nieopłacenia mandatu zaocznego, sprawa ukarania sprawcy kierowana jest do sądu. Termin przedawnienia wynosi wtedy rok. W razie wszczęcia postępowania w sprawach o wykroczenia przed sądem, termin ten ulega z mocy prawa przedłużeniu do lat 2 od daty wszczęcia.

W związku z wykroczeniem zarejestrowanym przez fotoradar, termin wystawienia mandatu wynosi 180 dni od momentu wykonania fotografii.

Po upłynięciu tego czasu, instytucja wystawiająca mandat, może skierować wniosek o ukaranie sprawcy do sądu. Okres przedawnienia mandatu z fotoradaru, tak samo jak w sytuacji odmowy zapłacenia mandatu papierowego, to 1 rok od popełnienia wykroczenia (bez wszczęcia postępowania) i 2 lata od popełnienia wykroczenia (jeżeli przed upływem roku wszczęte zostało postępowanie).

Ściągnięcie należności zwykle przypada na naczelnika właściwego urzędu skarbowego, ale może to zrobić też komornik.
Warto również wiedzieć, iż w razie nie opłacenia płatnego postoju na parkingu należność można ściągnąć w ciągu 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zaistniało zdarzenie.

Z kolei roszczenia za jazdę komunikacją bez biletu, ulegają przedawnieniu po roku. Jeżeli jednak przewoźnik wystąpi do sądu z pozwem przed upływem rocznego terminu, to wówczas będzie miało miejsce przerwanie biegu przedawnienia.

 

 

Karolina Geilke

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione