KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
2020-10-27

Nowy cennik PIORiNu

Weszły w życie nowe stawki za usługi i kontrole wykonywane przez Państwową Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Nowy cennik został określony w rozporządzeniu ministra rolnictwa.

Rozporządzenie w sprawie stawek opłat pobieranych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa za przeprowadzanie kontroli urzędowych, wykonywanie innych czynności urzędowych oraz świadczenie usług w zakresie ochrony roślin przed agrofagami ukazało się 12 października 2020 roku w Dzienniku Ustaw pod pozycję 1771. Przepisy zaczynają obowiązywać w dniu 27 października.


Jest to jedno z ostatnich rozporządzeń podpisanych przez ministra Ardanowskiego. 


W załącznikach do rozporządzenia opublikowane są nowe stawki opłat. I tak przykładowo titosanitarna ocena makroskopowa próbki to koszt 13 złotych, a badanie próbki, wraz z jej fitosanitarną oceną makroskopową, jeżeli ocenie takiej została poddana ta sama próbka, na obecność wirusów, wiroidów i organizmów wirusopodobnych – jednego albo kilku agrofagów w danej próbce jednocześnie z zastosowaniem jednej metody badawczej, z wykorzystaniem testu biologicznego kosztować będzie 135 zł.
Badanie wody, ścieków lub odpadów w postaci ciekłej na obecność Ralstonia solanacearum to koszt 25 złotych, a identyfikacja agrofaga metodą sekwencjonowania produktu PCR.


Cennik jest dostępny wraz z treścią całego rozporządzenie - tutaj

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
 
drukuj  
REKLAMA

Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione