KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Województwo Podlaskie
Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
2020-11-27

Sprawdź, czy możesz wydzierżawić grunty pod fotowoltaikę

Farmy fotowoltaiczne mogą być budowane na gruntach rolnych. Wielkopolska Izba Rolnicza przypomina o kryteriach, jakie bierze się pod uwagę przy wyborze właściwej lokalizacji. Sprawdźcie!

Działka przeznaczona pod instalację fotowoltaiczną o mocy 1 MW powinna spełniać następujące kryteria:

 •     klasa gruntu IVb, V, VI,
 •     powierzchnia 1,7 – 2,2 ha,
 •     brak zadłużeń na hipotece i innych, wypis z KW,
 •     miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego z zapisem dot. Fotowoltaiki lub brak planu,
 •     Studium Uwarunkowań i Kierunku Zagospodarowania Przestrzennego gminy z zapisem fotowoltaiki lub OZE,
 •     droga dojazdowa gminna,
 •     do 500 metrów miejsce przyłączenia,
 •     brak zadrzewień na działce, brak obiektów zacieniających w niedalekiej okolicy,
 •     brak rowów mielioracyjnych oraz terenów podmokłych,
 •     brak terenów chronionych oraz korytarzy ekologicznych,
 •     teren płaski, możliwe nachylenie jedynie w kierunku południowym,
 •     działka o szerokości minimum 80 m,
 •     brak gruntów organicznych.

Kiedy spełnione są powyższe kryteria możemy zacząć negocjacje z firmami, które chcą wydzierżawić nasz grunt pod instalację PV, zachowując jednak dużą ostrożność przed podpisaniem umowy. WIR radzi na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę.

Przed podpisaniem umowy należy zwrócić szczególną uwagę czy zawiera ona ochronę przed:

 •     likwidacją bądź upadkiem firmy,
 •     nie wypłacaniem czynszu dzierżawnego,
 •     zwrotem podatku od nieruchomości,
 •     obciążaniem całej księgi wieczystej ograniczonym prawem rzeczowym, tą dzierżawą, pomimo, że tylko część nieruchomości jest wydzierżawiana,
 •     dysponowaniem wydzierżawioną nieruchomością bez zgody lub wiedzy właściciela,
 •     zablokowaniem możliwości dysponowania nieruchomością od chwili podpisania umowy bez jakiegokolwiek pewnego rodzaju ekwiwalentu lub czynszu za czas do pobudowania farmy,
 •     brakiem ustaleń, co do waloryzacji czynszu dzierżawnego,
 •     brakiem zabezpieczenia obowiązku przywrócenia gruntów do stanu pierwotnego po wygaśnięciu umowy (rekultywacja, utylizacja itd.)

Pamiętajmy, aby przed podpisaniem takiej umowy skorzystać z pomocy prawnej. 

Źródło: wir.org.pl

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA

Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione