KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
11 grudnia 2017

Roczne kalkulacje rolnicze - tucznik

Wzrost eksportu i spadek produkcji wieprzowiny w Unii Europejskiej w drugim półroczu 2016 r. spowodowały, że od początku 2017 r. ceny trzody chlewnej zarówno w UE, jak i w Polsce, kształtują się na poziomie znacznie wyższym niż rok wcześniej, a od marca do czerwca wykazywały dynamiczny wzrost. 

Poprawa relacji cen żywca wieprzowego do cen pasz przyczyniła się do wzrostu krajowego pogłowia trzody chlewnej. W czerwcu 2017 r. pogłowie trzody chlewnej w Polsce (wg GUS) liczyło około 11,35 mln sztuk, o 4,5% więcej niż przed rokiem.

W odniesieniu do marca 2016 r. wzrost liczebności nastąpił we wszystkich grupach produkcyjno-użytkowych oprócz prosiąt, których pogłowie spadło0,9%. Zmiany w pogłowiu zapowiadają także wzrost krajowej produkcji żywca wieprzowego w 2018 r. 

Uwzględniając stan i strukturę pogłowia trzody chlewnej analitycy IERiGŻ – PIB oceniają, że w pierwszej połowie 2017 r. krajowa produkcja żywca wieprzowego była o około 3% większa niż w tym samym okresie 2016 r. i mogła wynieść 1 245 tys. ton. W pierwszym kwartale 2017 r. utrzymujący się duży popyt ze strony Chin stymulował wzrost eksportu produktów wieprzowych z UE. W kwietniu br. Chiny znacznie ograniczyły import wieprzowiny z UE.

W efekcie w okresie styczeń – kwiecień 2017 r. unijny eksport produktów wieprzowych do krajów trzecich zmniejszył się o około 3% w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. Pomimo znacznego zmniejszenia dostaw unijnej wieprzowiny na rynek chiński (o 17%), kraj ten nadal pozostaje głównym odbiorcą produktów wieprzowych z UE (z 38% udziałem).

Unijna wieprzowina eksportowana jest również m.in. do Japonii, Hongkongu, Korei Południowej, Filipin, Wietnamu
Czynnikiem ryzyka dla rozwoju produkcji jest nasilający się problem ASF (afrykański pomór świń) w Polsce. Nowe ogniska oddalają perspektywę wznowienia sprzedaży wieprzowiny do krajów, które wprowadziły ograniczenie importu z Polski po pojawieniu się choroby w kraju, m.in. do Chin. Mogą one oddziaływać również na wyhamowanie wzrostu cen skupu żywca.

Skuteczne działania zapobiegające rozprzestrzenianiu ASF, aż do jego eliminacji włącznie będą miały wpływ na dynamikę odbudowy pogłowia.


Średnia cena 1 kg żywca wieprzowego w pierwszym półroczu 2017 r. wynosiła 5,20 zł i była o ponad 21% wyższa od notowanej w tym samym okresie 2016 r. 


Eksperci przewidują, że sytuacja na rynku wieprzowiny w 2018 r. nie zapowiada się zbyt optymistycznie. Wysokie ceny wieprzowiny, notowane od połowy ubiegłego roku, zachęciły producentów do zwiększenia produkcji. Pogłowie trzody w UE wzrosło o prawie 1% w porównaniu do roku ubiegłego. Przełoży się to na liczbę ubijanych tuczników i będzie jednym z czynników wpływających na obniżenie cen w 2018 r. 


Cena tuczników w Europie zależy również od sytuacji na rynkach światowych. Niskie ceny żywca wieprzowego w Stanach Zjednoczonych (około 1,33 euro za 1 kg wagi bitej ciepłej) przyczyniają się do wzrostu eksportu na rynki azjatyckie.

Eksporterzy z państw unijnych, a zwłaszcza Niemiec przegrywają z tańszą konkurencją.

 

Trzeba zaznaczyć, że rynek krajowy jest pod dużym wpływem niemieckich cen, więc należy spodziewać się dalszej korekty cen w dół. Ponadto Chiny odbudowują swoją produkcję świń, przez co ich popyt na wieprzowinę spada. W wyniku tego w Unii Europejskiej pozostaje więcej wieprzowiny, co przekłada się na spadki jej cen.

 

Poniższa tabela zawiera kalkulację chowu tucznika, według cen brutto środków do produkcji z listopada 2017 r., opracowaną na podstawie wydawnictwa „Kalkulacje Rolnicze. Założenia metodyczne do „Kalkulacji Rolniczych” znajdziecie Państwo TUTAJ

 

 

kontakt1.jpg
Zofia Dymińska
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Podstawowym zadaniem KPODR jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.Główna siedziba znajduje się w Minikowie (pow. Nakielski). Ośrodek posiada oddziały w Zarzeczewie (pow. Włocławski) oraz w Przysieku (pow. Toruński). Posiada własne wydawnictwo,które jest wydawcą miesięcznika Wieś Kujawsko-Pomorska oraz wielu poradników. Organizuje liczne wystawy i targi -m.in Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze "Agrotech" w Minikowie, które na obszarze 12ha odwiedza corocznie ok. 350 wystawców i około 35 tys. zwiedzających.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione