KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Województwo Podlaskie
Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
2020-12-01

Czy będą fundusze dla gmin popegeerowskich?

Jak się dowiadujemy, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie utworzenia rządowego funduszu dla gmin, w których funkcjonowały niegdyś PGR-y. 

Jak się dowiadujemy, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie utworzenia rządowego funduszu dla gmin, w których funkcjonowały niegdyś PGR-y. Wraz z nim opublikowano wzór formularza wniosku o dofinansowanie, który publikujemy w załączeniu.


Projektowana uchwała przewiduje dodatkowe wsparcie finansowe w wysokości 250 mln zł dla gmin, w których funkcjonowały niegdyś państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Celem Funduszu jest wsparcie inwestycji lokalnych. Źródłem finansowania ma być Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Łącznie wsparcie ma objąć ok. 600 gmin.


Każda gmina będzie mogła złożyć maksymalnie trzy wnioski o wsparcie maksymalnie trzech inwestycji. Wartość jednej inwestycji nie może być mniejsza niż 50 tys. zł ani większa niż 5 mln zł. Również łączna wartość inwestycji, w przypadku złożenia przez gminę więcej niż jednego wniosku, nie może przekroczyć 5 mln złotych.


W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że wsparcie w szczególności obejmować będzie m.in. rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej czy drogowej, budowę centrów umożliwiających integrację i aktywizację mieszkańców czy termomodernizację budynków. Pieniądze mogą też być przeznaczone na finansowanie zadań rewitalizacji oraz na przedsięwzięcia niskoemisyjne.
Preferowane będą inwestycje zainicjowane przez mieszkańców gminy, sołtysów, rady sołeckie, zarządy osiedla, innych przedstawicieli lokalnej społeczności, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe.


Zgodnie z uchwałą wniosek o przyznanie wsparcia ze środków Funduszu będzie opiniowany, pod kątem spełnienia wymogów formalnych i oceny oddziaływania społecznego, przez właściwą jednostkę terytorialną Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a następnie opiniowany przez wojewodów i przekazywany do Prezesa Rady Ministrów.


Więcej informacji możemy znaleźć pod linkiem: https://www.gov.pl/web/mswia/projekt-uchwaly-rady-ministrow-zmieniajacej-uchwale-w-sprawie-wsparcia-na-realizacje-zadan-inwestycyjnych-przez-jednostki-samorzadu-terytorialnego-id100

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
 
drukuj  
REKLAMA

Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione