KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Narodowy Instytut Wolności
  • województwo łódzkie
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

KOWR napędza rozwój rolnictwa

Opublikowano 07.12.2020 r.
Z Małgorzatą Gośniowską-Kolą, p.o. dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, rozmawia Bartosz Woźniak

– Zbliżający się koniec roku jest doskonałą okazją do podsumowania zadań, które udało się zrealizować Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa. Jaki to był rok?

– Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa to instytucja rolna, która powstała z myślą o napędzaniu rozwoju polskiego rolnictwa oraz obszarów wiejskich. Nasza działalność ma szerokie spektrum. Obejmuje ono m.in. transfer innowacyjnych rozwiązań dla rolnictwa, stabilizację rynków rolnych, zwiększanie eksportu polskich produktów rolno-spożywczych, promocję polskiej żywności,  gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Działania KOWR w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich służą polskim rolnikom i przedsiębiorcom rolnym. Mijający rok, bez wątpienia stanowił wyzwanie zarówno dla naszej instytucji, jak i rolników oraz producentów rolnych z którymi współpracujemy każdego dnia. W czasie epidemii najważniejsze jest dla nas zachowanie ciągłości działania oraz płynne i terminowe kierowanie wsparcia wszędzie tam gdzie jest ono potrzebne. Myślę, że udaje się nam sprostać temu wyzwaniu.


– KOWR prowadzi intensywne działania mające na celu promowanie produktów rolnych i żywnościowych oraz  metod ich produkcji.


– Obecnie trwa kolejna odsłona kampanii „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI” prowadzonej przez KOWR we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zachęcającej do zmiany postaw zakupowych Polaków i promujących znak PRODUKT POLSKI. W ostatnich latach, dzięki polityce rządu, który wdrożył liczne programy społeczne, wzrósł popyt wewnętrzny. W naszym wspólnym interesie jest, aby udział polskich produktów był w nim jak największy. Chcemy, żeby ta idea zaistniała w świadomości społecznej Polaków, a nasz patriotyzm przejawiał się w postawach konsumenckich i nabywaniu produktów wytworzonych w kraju. W ten sposób wspieramy rodzimych rolników i polską gospodarkę. W tym roku jest to szczególnie ważne. 


Angażujemy się też, w mniejsze działania mające na celu kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. Tak było m.in. z akcją „Paczka dla Powstańca”, w ramach której do Powstańców Warszawskich trafiły paczki z polską żywnością. Miały one charakter symboliczny – były wyrazem wdzięczności  dla tych, którzy 76 lat temu walczyli o wolność Ojczyzny. Warto też podkreślić, że producenci bardzo chętnie odpowiedzieli na apel o włączenie się do akcji i przekazali nieodpłatnie ok. 18 800 sztuk artykułów żywnościowych. Każda z paczek zawierała wyroby ze znakiem PRODUKT POLSKI wytworzone w kraju z użyciem rodzimych surowców. 

– Nie ograniczacie się jedynie do rynków polskich. Wychodzicie również za granicę.


– Prace podejmowane przez KOWR mają na celu budowanie silnej marki polskich produktów żywnościowych na całym świecie, a znakiem rozpoznawczym jest hasło: „Polska smakuje” – „Poland  tastes good”. Działania te realizujemy w oparciu o przekaz, że polska żywność jest wysokiej jakości, bezpieczna, naturalna oraz smaczna. Kluczem do sukcesu jest skuteczna promocja polskich produktów rolno-spożywczych. Dlatego KOWR organizuje misje gospodarcze i stoiska narodowe na zagranicznych targach spożywczych, umożliwiając przedsiębiorcom z branży rolnej promocję swojej oferty. 

– Wspomniała Pani Dyrektor, że bardzo ważnym zadaniem KOWR jest wdrażanie innowacyjności w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym. Co w tej dziedzinie udało się zrobić?


– Możemy się pochwalić uruchomieniem Platformy Żywnościowej. 31 sierpnia br. dobiegł końca pilotaż strategicznego projektu realizowanego przez KOWR i Grupę Kapitałową Giełdy Papierów Wartościowych we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W okresie pilotażowym sprzedano łącznie 1250 ton pszenicy. W tym czasie do Rynku Towarów Rolno-Spożywczych dołączyły 34 autoryzowane magazyny oraz trzy domy maklerskie. Projekt ten cały czas się rozwija. KOWR udzielił licencji na dalsze zarządzanie giełdą przez Towarową Giełdę Energii S.A. O tym jak działać na rynku można się dowiedzieć z serwisu tge.pl. 


Prowadzimy też inne innowacyjne projekty, które zamierzamy zrealizować w nadchodzącym roku. Niedługo będziemy o nich informować w szczegółach.  

– Czy kupno ziemi rolnej jest nadal priorytetem dla rolników?


– Obecnie najbardziej popularną formą zagospodarowania państwowych gruntów rolnych jest dzierżawa. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem, gdyż jest to dogodny sposób użytkowania gruntów. Nie wymaga angażowania znacznych środków finansowych, jak ma to miejsce przy nabywaniu nieruchomości, które można przeznaczyć na inwestycje w rolnictwie. Jednak gospodarowanie nieruchomościami rolnymi to nie tylko dzierżawa i sprzedaż, ale także udzielanie bezzwrotnej pomocy finansowej na utrzymanie infrastruktury na terenach wiejskich oraz współpraca m.in. z samorządami w zakresie nieodpłatnego przekazywania gruntów na realizację zadań własnych.
Warto też pamiętać, że KOWR sprawuje również nadzór właścicielski nad 38 spółkami o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, które odgrywają wiodącą rolę w kreowaniu i upowszechnianiu postępu biologicznego w polskim rolnictwie.

– KOWR prowadzi też działania służące poprawie i stabilizacji sytuacji na rynkach rolnych?


– W kompetencjach Krajowego Ośrodka pozostaje realizacja zarówno krajowych, jak i unijnych mechanizmów o charakterze wspierającym i monitorującym rynki rolne. Należą do nich mechanizmy: prywatnego przechowywania produktów, interwencyjnych zakupów, handlu zagranicznego, administrowania produkcją wina, monitoringu produkcji cukru, wsparcia dla pszczelarzy, a także zadania w zakresie energii odnawialnej w rolnictwie. Do obowiązków KOWR należy także kontrola pisemnych umów na dostarczanie produktów rolnych.

– Czy największym powodzeniem cieszy się program wsparcia dla pszczelarzy?


– Właściwie każdy program wsparcia jest popularny. Pszczelarstwo spełnia szereg ważnych funkcji. Pozwala na utrzymanie roślinności wymagającej zapylenia, a produkty pszczelarskie mają zastosowanie w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym. Jednym z programów wsparcia w tym sektorze jest mechanizm wspólnej polityki rolnej „Wsparcie rynku produktów pszczelich” – działanie  delegowane do KOWR z agencji płatniczej (ARiMR).
W sezonie 2019/2020 do KOWR wpłynęły 443 projekty od 98 podmiotów uprawnionych. Największym zainteresowaniem cieszyły się projekty na zakup sprzętu pszczelarskiego oraz zakup leków do zwalczania warrozy. W sezonie 2019/2020 kwota pomocy przeznaczona na wsparcie branży pszczelarskiej wyniosła ok. 33,5 mln zł i była o blisko 10 mln zł wyższa niż w roku 2019.


– Ale chyba Pani Dyrektor potwierdzi, że rynek wina wyjątkowo dynamicznie rozwinął się w ciągu ostatniej dekady?


– Polski rynek wina intensywnie się rozwija. Wzrost produkcji wina w ostatnich dwóch latach wyniósł ponad 100%. O zainteresowaniu profesjonalną uprawą winorośli i produkcją wina świadczą też powstające kierunki enologiczne na wielu uczelniach wyższych.


Wszystko to sprawia, że Polacy chętniej sięgają po polskie wino, które staje się coraz częściej rozpoznawalną marką. Czynnikiem promującym produkcję i sprzedaż polskich win są także licznie zdobywane nagrody i wyróżnienia na wielu międzynarodowych konkursach. Dużą popularnością cieszy się także enoturystyka – połączenie agroturystyki ze zwiedzaniem winnic i odkrywaniem dziedzictwa kulturowego regionu.Wszystko to sprawia, że uprawa winorośli i produkcja wina dla niektórych jest hobby i pasją pozwalającą na oderwanie się od codziennych zajęć biznesowych lub życia w mieście, a dla innych – źródłem utrzymania.

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO