KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
16 grudnia 2019

Zimowe żywienie bydła mięsnego

Stosowanie w okresie zimowym gorszej jakości pasz objętościowych jest bardzo często przyczyną niepełnego zapotrzebowania bydła mięsnego na składniki pokarmowe i witaminy. Podstawą zimowego żywienia bydła mięsnego są tanie pasze gospodarskie: sianokiszonka, kiszonka z kukurydzy, siano, słoma oraz produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego: wysłodki buraczane, wytłoki jabłeczne, wywar gorzelniany. Jeżeli zadbamy o to, aby pasze te były dobrej jakości, to w pełni pokryją one zapotrzebowanie pokarmowe stada towarowego bydła mięsnego. 

Podając pasze do woli, musimy jednak pamiętać, by bacznie obserwować ich wyjadanie i oceniać kondycję krów. Najbardziej zbilansowaną paszą, pod względem zawartości białka i energii, jest sianokiszonka z traw, o zawartości suchej masy około 40% oraz siano. Kiszonka z kukurydzy jest bardzo dobrą paszą stosowaną w żywieniu bydła mięsnego, ale z uwagi na to, że zawiera dużo energii i mało białka, nie powinna być skarmiana do woli, gdyż łatwo możemy doprowadzić do zatuczenia, a ponadto dawka taka nie pokrywa zapotrzebowania na białko. Słomy zbóż pod względem zawartości składników pokarmowych stanowią małą wartość odżywczą, ale są jednak cennym dodatkiem w przypadku skarmiania pasz wodnistych, np.: wywaru gorzelnianego czy wysłodków buraczanych. 

Słoma w żywieniu

Zadawanie słomy ma przede wszystkim na celu zwiększenie pobrania suchej masy lub poprawę strukturalności dawki pokarmowej, niż dostarczanie składników pokarmowych. W żywieniu najczęściej stosowana jest słoma jęczmienna (jest ona najbardziej miękka ze wszystkich dostępnych), ale również nieco twardsza od niej słoma owsiana oraz pszenna. Słoma jęczmienna wykazuje działanie lekko zatwardzające, stąd też najbardziej przydatna jest przy przechodzeniu z żywienia zimowego na letnie. Produkty uboczne przemysłu spożywczego, szczególnie wywar gorzelniany, ze względu na małą zawartość białka nie są zalecane w żywieniu krów i jałówek, jednak jako pasze tanie mogą być stosowane jako komponent dawki pokarmowej. Gdy żywienie krów opieramy na tych paszach, wówczas dawkę należy uzupełnić treściwą paszą wysokobiałkową np. śrutą rzepakową. 

Śruta

Przy ich zakupie warto pamiętać, że śruta rzepakowa jest tańsza od śruty sojowej, jednak jako jej zamiennik, trzeba jej dostarczyć około 1,4 kg za każdy kilogram śruty sojowej. W okresie zimowym istnieje konieczność skarmiania większej ilości białkowych pasz treściwych. Świeże wywary zawierają bardzo mało suchej masy (5-7%), a więc mają niską wartość pokarmową, dlatego maksymalna dawka dzienna dla bydła opasowego, to ok. 10 litrów na 100 kg masy ciała. Większe ilości mogą ograniczać apetyt i spowodować występowanie tzw. grudy wywarowej. Znacznie większe zawartości suchej masy posiadają wytłoki jabłeczne i młóto ok. 25%. 

Młóta, podobnie jak wywar zawiera białko o dobrej wartości biologicznej i małej podatności na rozkład  w żwaczu. Żywienie zimowe bydła to nic innego jak prawidłowe zapewnienie odpowiednich warunków dla rozwoju mikroorganizmów zasiedlających żwacz i przedżołądki. Dlaczego? Bo bakterie i pierwotniaki żwacza stanowią około 15% objętości płynu żwaczowego. Proces prawidłowego trawienia zimowego u bydła zależy głównie od ilości i jakości bakterii oraz pierwotniaków żyjących w żwaczu. Bakterie trawią głównie węglowodany (włącznie z celulozą), tłuszcze i białka. W żwaczu bydła mięsnego rozkładane są także ksylany, pektyny, fruktany i inne wielocukry. 

Stopień współdziałania i współzależności bakterii żwaczowych jest bardzo duży. Przyjmuje się, że skład drobnoustrojów żwacza zależy od wieku zwierzęcia, pH treści żwacza, rodzaju paszy, częstotliwości karmienia, fizjologicznego stanu organizmu (ciąża i laktacja). Ubytek liczby jednego gatunku bakterii jest kompensowany przez wzrost liczby innych, a szczególnie duże zmiany w składzie drobnoustrojów żwacza wywołują łatwostrawne węglowodany, co może doprowadzić do poważnych zaburzeń metabolicznych żwacza i całego organizmu. 

Stabilizację mikroflory żwacza w zimowym żywieniu bydła mlecznego gwarantują pasze objętościowe. Znaczna liczba bakterii żyje bezpośrednio na komórkach błony śluzowej, dostarczając bezpośrednio produkty dla zwierzęcia. Bakterie te usuwają obumarłe komórki nabłonka, rozkładają mocznik i chronią beztlenowe środowisko żwacza. Dlatego też zastosowanie taniej paszy jakim jest zapewne młóto może pokryć zapotrzebowanie na białko pod koniec opasu bydła mięsnego nawet w 75%. 
Konieczny jest jednak udział w dawce zawierającej młóto dodatek paszy energetycznej. Może to być kiszonka z kukurydzy, a jeśli pasza treściwa to śruta zbożowa. Dawka młóta to 5 kg na 100 kg masy ciała.

 

 

kontakt1.jpg
Rafał Przybyła
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie realizuje na obszarach wiejskich województwa śląskiego zadania z zakresu doradztwa rolniczego. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mającego na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione