KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Narodowy Instytut Wolności

WYSZUKIWARKA

Przed czym ubezpieczenie chroni budynek gospodarczy?

Opublikowano 14.12.2020 r.
Różnice pomiędzy zabudowaniami rolniczymi i gospodarczymi odgrywają istotną rolę w kontekście ochrony ubezpieczeniowej. Sprawdzamy, o czym należy pamiętać, chcąc ubezpieczyć budynki gospodarcze i jakie kwestie mają przy tym największe znaczenie.  

Co oznacza budynek gospodarstwa rolnego?

Nie każdy budynek znajdujący się na terenie gospodarstwa to budynek rolniczy. Aby uzyskać taki status, obiekt ma do spełnienia kilka istotnych wymogów. Przede wszystkim powinien stanowić własność rolnika, być na stałe związany z gruntem i mieć powierzchnię wynoszącą od 20 m kw. wzwyż. Aby ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego na rankomat.pl było możliwe,  muszą się one znajdować na terenie nieruchomości zgłoszonej do ubezpieczenia. 

Budynki rolne odpowiadające powyższym kryteriom i posiadające dach podlegają obligatoryjnemu ubezpieczeniu obejmującemu ryzyka wymienione w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, przy czym istnieje opcja poszerzenia zakresu ochrony. Jak więc widać, w myśl przepisów budynek gospodarczy i rolniczy to dwa odrębne pojęcia. 

Budynki rolne i gospodarcze – jak je ubezpieczać?

Warunków, jakim musi sprostać gospodarstwo rolne, jest sporo. Dotyczą one m.in. łącznej zajmowanej przez nie powierzchni – tutaj dolną granicą jest 1 hektar. Gospodarstwo o takiej powierzchni trzeba ubezpieczyć – w pozostałych przypadkach nie jest to wymagane, a budynki zlokalizowane na obszarze posesji nie są uznawane za rolnicze, tylko za gospodarcze. Wówczas w rachubę wchodzi ubezpieczenie ich w ramach standardowej polisy mieszkaniowej. 

Ubezpieczenie budynku gospodarczego – jakie najlepsze?

Wykorzystanie prostego w obsłudze narzędzia, jakim jest darmowy kalkulator ubezpieczeń nieruchomości na rankomat.pl, to najlepszy sposób na znalezienie ubezpieczenia budynku gospodarczego. Trzeba tu jednak przypomnieć, że nie funkcjonuje ono jako samodzielny produkt ubezpieczeniowy, a jest częścią polisy mieszkaniowej. 

Decydując się na ubezpieczenie budynków gospodarczych, trzeba w pierwszej kolejności znaleźć odpowiednią polisę, która ochroni kompleksowo całą posesję. Jej skuteczność zależy w szczególności od sum gwarantowanych i zakresu ochrony, który powinien uwzględniać nie tylko mury, ale również elementy stałe oraz wyposażenie. Towarzystwa ubezpieczeniowe proponują różne dodatki, przy czym w omawianym kontekście najważniejsze są:

  • powódź – zazwyczaj nie jest to ryzyko uwzględnione w podstawie,
  • kradzież z włamaniem,
  • dewastacja i wandalizm,
  • ruchomości domowe.

Oprócz tego warto rozważyć poszerzenie polisy o: stłuczenie przedmiotów szklanych, przepięcie, assistance i OC w życiu prywatnym. Przed podpisaniem umowy należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, gdzie są dokładnie opisane zasady funkcjonowania polisy. Towarzystwa różnie podchodzą do kwestii związanych z ubezpieczaniem budynków gospodarczych i rolniczych. Niektóre wyłączają z ochrony takie budynki jak stodoła, magazyn czy kurnik, inne natomiast obejmują wykluczeniami przedmioty o wysokiej wartości przechowywane we wspomnianych budynkach. Wyłączenia odpowiedzialności odnoszą się też do wielu sytuacji, kiedy ubezpieczyciel nie odpowiada za szkodę, np. w przypadku szkód spowodowanych umyślnie, braku wymaganych zabezpieczeń czy przeglądów itp. 

Ubezpieczenie budynku gospodarczego – jaki to koszt?

Cena polisy mieszkaniowej uwzględniającej budynki gospodarcze to wypadkowa szeregu czynników takich jak m.in. lokalizacja, metraż i wartość nieruchomości mieszkalnej, liczba i wiek lokatorów, historia szkód etc. 

Przykładowo najtańszą polisę dla domu o powierzchni 150 m kw. (rok budowy: 2005) o wartości 410 tys. zł można kupić za ok. 418 zł, a najdroższą za 935 zł. Bardzo istotne jest to, aby wartość mienia zgłaszanego do ubezpieczenia była adekwatna do jego rzeczywistej wartości. W przeciwnym razie polisa może okazać się nieefektywna w określonych sytuacjach, co dla ubezpieczonego oznacza straty – bez względu na to, czy zaniżył wartość mienia (niedoubezpieczenie), czy też je zawyżył (nadubezpieczenie).

  Materiał partnera 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO