KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • ODR Bratoszewice

WYSZUKIWARKA

Fundusz Gwarancji Rolnych - co warto o nim wiedzieć?

Opublikowano 08.01.2021 r.
Fundusz Gwarancji Rolnych (FGR) to pierwszy na rynku fundusz gwarancji dostępny dla całego sektora rolnego utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego. Skierowany jest zarówno dla przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego, jak i po raz pierwszy dla gospodarstw rolnych.

Celem FGR jest zabezpieczenie spłaty kredytu i obejmuje zakres do 80% kwoty kredytu. Fundusz Gwarancji Rolnych to nowa gwarancja BGK w ramach pomocy publicznej ze środków PROW albo pomocy de minimis.


Gwarancja z FGR może zostać udzielona w ramach dwóch poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020: 4.1 „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” dla operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” lub 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” dla typu operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”. Gwarancja stanowi pomoc publiczną dla rolnika lub przetwórcy produktów rolnych, zaś pomoc de minimis dla przetwórcy produktów nierolnych. Gwarancja FGR jest dostępna w bankach kredytujących, które posiadają podpisaną umowę z Bankiem Gospodarstwa Kredytowego, są to obecnie następujące banki: Alior Bank S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, BNP Paribas Bank Polska S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., mBank S.A., SGB-Bank S.A. i Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy.
Gwarancja spłaty kredytu udzielana jest bezpłatnie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), których działalność polega na wytwarzaniu produktów rolnych, przetwórstwie produktów rolnych, przetwórstwie produktów nierolnych, pośrednio związanych z produktem rolnym oraz rolników. Maksymalna kwota gwarancji to dla rolników 5 mln zł lub 10 mln dla przetwórców. Zakres gwarancji obejmuje do 80% kwoty kredytu, na okres:

  • kredyty obrotowe odnawialne: 39 miesięcy,
  • kredyty obrotowe nieodnawialne: 51 miesięcy,
  • kredyty inwestycyjne: 183 miesiące albo 120 miesięcy (dla pomocy de minimis).

Kredyt inwestycyjny udzielony rolnikowi, może być przeznaczony na sfinansowanie kosztów inwestycji m.in. budowy, przebudowy, remontu budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej oraz do przechowywania, magazynowania, przygotowywania do sprzedaży produktów rolnych, jak również zakupu maszyn, urządzeń i wyposażenia do produkcji rolnej.
Istnieje również możliwość otrzymania dopłaty do odsetek kredytów odnawialnych w wysokości 2% przez okres pierwszych 12 m-cy. Oferta ważna tylko do 31.12.2020 r. lub do wyczerpania środków na dopłaty/limitu na gwarancje FGR.


Przedsiębiorców i rolników zainteresowanych uzyskaniem szczegółowych informacji o FGR zapraszamy na stronę www TUTAJ, albo bezpośrednio w banku kredytującym.

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO