KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
12 stycznia 2021

Kalkulacje rolnicze. Kukurydza na ziarno

W 2020 roku według prognoz Komisji Europejskiej odnotowano w naszym kraju rekordowe zbiory zbóż. Według najnowszej prognozy zbiory zbóż w Polsce wyniosły około 33,33 mln ton i były o 15% lepsze od ubiegłorocznych i o tyle samo od średniej pięcioletniej.

O najlepszych w historii zbiorach zdecydowały stosunkowo wysokie plony, przy stosunkowo minimalnym zakresie wzrostu areału przeznaczonego pod uprawę zbóż i rzepaku. Dużo wyższe od średniej zbiory dotyczą wszystkich gatunków zbóż i to w sytuacji mniejszego niż zwykle areału zasiewów kukurydzy i pszenżyta.


Natomiast globalne zbiory zbóż paszowych w sezonie 2020/2021 prognozowane są na poziomie blisko 1 485 mln ton, tj. o 6% wyższym niż w poprzednim sezonie, w tym: kukurydzy – 1 188 mln ton, o około 7% wyższym. Większe zbiory przewidywane są również dla wszystkich zbóż z wyjątkiem jęczmienia (spadek o 1%, do 155 mln ton).


W 2019 roku na przeważającym obszarze kraju, zbiory kukurydzy  zakończyły się na początku listopada, co skutkowało ograniczeniem podaży tego ziarna do skupu. W miesiącu tym podmioty rynkowe skupiły 411 tys. ton kukurydzy, tj. o 50% mniej niż w październiku 2019 r., ale o 83% więcej niż przed rokiem. W okresie pięciu miesięcy sezonu 2019/2020 do skupu dostarczono łącznie 1,5 mln ton tego zboża, o 7,5% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. 

Kapryśna aura w tym roku nie sprzyjała zbiorom kukurydzy. Według Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa najmniej zaawansowane były zbiory na północy kraju. Wysokość plonów zależy głównie od regionu i stanowiska, na którym kukurydza jest uprawiana. 


Pierwsze doniesienia dotyczące poziomu plonowania kukurydzy na ziarno w 2020 roku w centralnej Polsce mówiły o plonach rzędu 9–12 t/ha przy wilgotności 15%, natomiast na południu i południowym zachodzie – 12–15 t/ha. Jest to mniej więcej zgodne z obserwowanym latem stopniem zaziarnienia kolb oraz zróżnicowaniem glebowym w tych regionach. 
W trakcie kampanii zbioru kukurydzy na ziarno wyszacowano, że prognozowane zbiory w 2020 roku w Wielkopolsce kształtowały się na poziomie od 10 do 14 ton z hektara,  na południu Polski od 9 do 10 ton, natomiast na Mazowszu średnio z hektara pola zebrano około 9,5 tony. 


Zebrane ziarno kukurydzy w 2020 roku charakteryzowało się dużą wilgotnością i wymagało dosuszenia. Zdaniem ekspertów KOWR ostateczna wielkość  plonów i zbiorów kukurydzy w 2020 roku będzie uzależniona od dalszego przebiegu warunków pogodowych w trakcie zbioru.


Pomimo stosunkowo wysokich zbiorów polscy rolnicy nie mają jednak problemów ze zbytem zbóż i uzyskaniem dość dobrej ceny za sprzedane ubiegłoroczne płody rolne. Szczególnie dużym zainteresowaniem na rynku cieszy się pszenica konsumpcyjna, której ceny wciąż się pną w górę. Nie ma też problemów ze sprzedażą kukurydzy. Podmioty skupowe w woj. kujawsko-pomorskim za dostarczone wysuszone ziarno kukurydzy płaciły na początku grudnia 2020 roku za tonę kukurydzy (w zależności od parametrów jakościowych) od 720 do 760 złotych. Natomiast rolnicy, którzy nie mieli możliwości dosuszenia ziarna kukurydzy (brak suszarni) sprzedawali kukurydzę mokrą w cenie 440–500 zł/t. Więcej informacji odnośnie kształtowania się cen w wybranych punktach skupu na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, w tym kukurydzy można uzyskać na stronie Ośrodka: www. notowania.kpodr.pl


Tabela zawiera kalkulację uprawy 1 ha kukurydzy na ziarno według cen brutto ziarna i środków do produkcji z grudnia 2020 r. opracowaną na podstawie wydawnictwa „Kalkulacje Rolnicze”. Założenia metodyczne do „Kalkulacji Rolniczych” znajdziecie Państwo na stronie naszego Ośrodka.

Tabela 1. Kalkulacja uprawy 1 ha kukurydzy na ziarno

Lp.

Poziom intensywności

Niski
60 dt/ha

Średni
75 dt/ha

Wysoki
90 dt/ha

Wyszczególnienie

A

Wartość produkcji

5 395

6 505

7 615

 

Ziarno kukurydzy (74 zł/dt)

4 440

5 550

6 660

JPO1)

955

955

955

1.

Materiał siewny

512

512

512

2.

Nawozy mineralne

814

1014

1 173

3.

Środki ochrony roślin

439

439

439

B

Koszty bezpośrednie (1+2+3)

1 765

1 965

2 123

C

Nadwyżka bezpośrednia (A-B)

3 630

4 540

5 492

4.

Usługi2)

1 243

1 512

1 745

5.

Praca maszyn własnych

703

723

742

6.

Pozostałe koszty3)

712

712

712

D

Koszty pośrednie (4+5+6)

2 658

2 947

3 199

E

Koszty całkowite (B+D)

4 423

4 912

5 322

F

Koszt jednostkowy (zł/dt)

73,7

65,5

59,1

G

Dochód rolniczy netto (C-D)

972

1 593

2 293

 

 

 
Waldemar Poświata
Artykuł opracowany we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione