KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

REKLAMA
Reklama kalednarzrolnikow.pl
WIADOMOŚCI ROLNICZE
altProjekt korzystnych płatności ekologicznych
altRekordy cenowe na większości rynków rolnych
altRejon Żuromina i Mławy poza strefą czerwoną ASF
altZnamy najlepsze szkoły w rolnictwie precyzyjnym
altWraca płatność obszarowa

Wiadomości rolnicze
Wiadomości rolnicze skupiają się wokół dwóch głównych dziedzin życia rolników. Są to wsparcie rolnictwa oraz imprezy rolnicze. Pierwszą z nich zgłębiamy dzięki współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Przedstawiamy wywiady z pracownikami i fachowcami zatrudnionymi w tej instytucji. Prezentują oni cele i zadania ośrodka oraz sugerują formy wsparcia dla rolników. Informują także o najważniejszych sprawach dotyczących handlu, eksportu towarów rolno-spożywczych oraz ogólnej sytuacji w rolnictwie. Imprezy rolnicze to część poświęcona takim wydarzeniom jak dożynki, Targi Rolnicze oraz zjazdy Kół Gospodyń Wiejskich. Opisujemy nasze wizyty na Narodowych Targach Rolniczych czy Międzynarodowych Targach Techniki Rolniczej Agrotech. Najczęściej prezentujemy je w postaci videorelacji. Więcej ciekawych informacji można przeczytać w sekcji Rolnikiem być… lub Technika i Finanse.