KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Narodowy Instytut Wolności

WYSZUKIWARKA

Jak założyć i prowadzić ekologiczny sad?

Opublikowano 03.03.2022 r.
W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie konsumentów owocami z sadów prowadzonych metodami ekologicznymi. Dlatego wielu właścicieli gospodarstw jest zdecydowanych założyć i prowadzić sad tradycyjnym sposobem. Od czego powinno się zacząć?

ekologiczny sad

Jak założyć ekologiczny sad?

Prowadzenie sadu ekologicznego wymaga od sadownika dużej wiedzy. Dlatego przed założeniem plantacji należy się starannie przygotować. Trzeba rozważyć czynniki ekonomiczne i przyrodnicze gospodarstwa, które są bardzo istotne w procesie osiągania korzyści z posadzonych drzew owocowych. Często za produkcję sadowniczą biorą się nieprofesjonaliści, robią nasadzenia bez wcześniejszej analizy. Stąd biorą się niepowodzenia i rozczarowania.

Duże znaczenie w uprawie ekologicznej ma głębokość i zasobność w próchnicę warstwy ornej. Gleba nie może być podmokła, powinna być średnio zwięzła, przepuszczalna i żyzna. Nie można również zapomnieć o odpowiednim poziomie wody gruntowej. Powodzenie uprawy zależy w bardzo dużym stopniu od właściwego doboru gatunków i odmian drzewek. Wymagania w stosunku do odmian są wielostronne i dotyczą: plenności, odporności na choroby i niekorzystne warunki atmosferyczne, trwałości lub zdolności przechowalniczej, cech zewnętrznych owocu, smaku, przydatności do sprzedaży w stanie świeżym lub do przetwórstwa itp.

Decydując się na prowadzenie sadu ekologicznego, sadownik może przestawić dotychczasową produkcję na ekologiczną (proces trwa trzy lata) lub założyć sad od podstaw. Jeśli w założonym już sadzie konwencjonalnym rosną odmiany wrażliwe na choroby, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy przy dozwolonych środkach ochrony roślin w ekologicznej produkcji sadowniczej będzie możliwe dalsze prowadzenie sadu. Wykaz środków ochrony roślin zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym prowadzi Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu.

Nie można również zapomnieć o nawożeniu, które znacznie różni się od stosowanego w uprawie konwencjonalnej,
gdyż w produkcji ekologicznej nie wolno stosować nawozów sztucznych. W związku z tym opracowując plan nawożenia ważne jest zapoznanie się z wykazem nawozów i środków poprawiających właściwości gleby zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym, który prowadzi Instytut Uprawy i Nawożenia w Puławach. Ekologiczny sad, np.: jabłoniowy, wymaga dużych nakładów pracy. Aby jabłka zyskały miano ekologicznych, należy przestrzegać ściśle określonych reguł. W celu zmniejszenia kosztów prowadzenia takiego sadu można ubiegać się o wsparcie w ramach systemu Rolnictwa Ekologicznego oraz o pokrycie kosztów transakcyjnych związanych z uzyskaniem odpowiedniego certyfikatu.

 

Agnieszka Trojak

ŁODR w Bratoszewicach

Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO