KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Uprawa ziemniaków na wczesny zbiór

Opublikowano 10.03.2023 r.
Młode polskie ziemniaki z najwcześniejszego zbioru nie mają sobie równych. Niestety, wiosną w marketach można spotkać niby młode kartofle, a tak naprawdę stare. Produkowane są one w rejonie Morza Śródziemnego, gdzie uzyskuje się dwa plony tych okopowych w ciągu roku. I właśnie te zbierane jesienią udają w Polsce młode ziemniaczki. Na szczęście, rejon sieradzko-wieluński słynie z uprawy ziemniaków bardzo wczesnych. Rolnicy już w styczniu rozpoczynają specjalistyczną technologię produkcji tego cenionego w polskiej kuchni warzywa

ziemniaki na wczesny zbiór

Kiełkowanie ziemniaków

Aby przyspieszyć zbiór ziemniaków bardzo wczesnych i wczesnych należy je podkiełkować. Daje to możliwość uzyskania wyższych plonów, wpływa na szybkie i równomierne wschody roślin, przez co w pewnym stopniu chroni plantację m.in. przed występowaniem chorób, a także ułatwia zwalczanie chwastów. Ponadto powoduje lepsze rozwinięcie systemu korzeniowego, który umożliwia większe wykorzystanie wody oraz składników pokarmowych. Co więcej, podkiełkowane sadzeniaki można wysadzić w mniej ogrzaną glebę – przy temperaturze podłoża około 5-6 st. C, a gdy stosowana jest okrywa w postaci folii lub włókniny – już przy 3-4 st. C.

Sadzenie ziemniaków na wczesny zbiór

Głębokość sadzenia nie może być duża, gdyż spowolni to rozwój i wzrost roślin. Powinna być taka, aby główna masa części podziemnej rośliny znajdowała się w warstwie ornej. Za optymalną wartość przyjmuje się średnicę sadzeniaka powiększoną o 1-2 cm, mierząc od powierzchni roli przed sadzeniem. Głębokość sadzenia jest jednym z podstawowych parametrów decydujących o jakości plonu. Ziemniaki wschodzą dość długo, bo od 3 do 5 tygodni. Po wsadzeniu bulw uprawę należy opryskać herbicydami, ponieważ plantacja pod okrywą uległaby zachwaszczeniu.

Skutecznymi środkami są: Pendigan Strong 400 SC w dawce 3 l/ha w połączeniu z Bandurem 600 SC w dawce 2,5 l/ha. Zabieg ten powinno się stosować przed samym przykryciem wybraną osłoną – najskuteczniejszy jest, gdy gleba ma właściwą wilgotność.

Przykrywanie ziemniaków

Najpopularniejszymi osłonami używanymi przy uprawie ziemniaków wczesnych są folie perforowane oraz włóknina polipropylenowa. Oba rodzaje osłon dobrze przepuszczają promienie świetlne. Ponadto gleba pod nimi szybciej się ogrzewa, dlatego że w ciągu dnia temperatura powietrza pod okrywą jest wyższa, niż na niezakrytej powierzchni, natomiast w nocy tak szybko się nie wychładza. Pod osłonami panują także lepsze warunki wilgotnościowe, ze względu na ograniczone parowanie.

Folia doskonale przepuszcza promienie słoneczne, ale jest nieprzepuszczalna dla pary wodnej. Powietrze zamknięte pomiędzy glebą a folią w dzień słoneczny mocno nagrzewa się. Wysokiej temperaturze towarzyszy wilgotność wynosząca 95-100%. Taki układ warunków jest krótkotrwały i na ogół nie szkodzi rozwijającym się kiełkom w glebie, ale może narażać je na stres.

Szczególną ostrożność należy zachować przy stosowaniu folii po wschodach ziemniaków. Podczas wysokiej wilgotności i temperatury pod folią następuje skraplanie się pary wodnej na jej wewnętrznej powierzchni i opadanie kropel, które w zetknięciu z rozgrzanymi roślinami powodują silne ich uszkodzenia. Dlatego taką okrywę zdejmuje się, gdy wzejdzie mniej więcej połowa ziemniaków. Dłużej można przetrzymywać folię nad roślinami jedynie wtedy, gdy zagrażają im przymrozki, ale nawet i wówczas okres pozostawania jej nad uprawą nie może być zbyt długi.

Włóknina, w porównaniu z folią perforowaną, stwarza łagodniejszy mikroklimat dla wzrostu i rozwoju osłanianych roślin. Nie powoduje ich przegrzewania się podczas ciepłej i słonecznej pogody, jest też odporniejsza na zrywanie przez wiatr. Obie okrywy chronią przed przymrozkami. Okrywanie ziemniaków daje wymierne korzyści plantatorom, ale wymaga bardzo dużych nakładów pracy.

Przed słonecznym dniem, gdy rośliny są już większe, trzeba je odsłonić, czyli odciągnąć okrywę z roślin, a wieczorem (bo może być przymrozek) znów ją naciągnąć... i tak często kilka, kilkanaście dni z rzędu.

Okres wegetacji ziemniaków uprawianych na najwcześniejszy zbiór wynosi 60-75 dni, licząc od momentu posadzenia. Dzięki technologii z wykorzystaniem folii perforowanej lub włókniny polipropylenowej można uzyskać bulwy wczesnych odmian ziemniaków pochodzące z krajowej produkcji polowej na przełomie maja i czerwca. Jeśli użyjemy dwóch osłon jednocześnie, możemy przyspieszyć zbiory ziemniaków mniej więcej o dwa tygodnie, co najprawdopodobniej znacznie zwiększy zysk. Najpierw stosowana jest folia perforowana (lepiej chroni przed chłodem), a później włóknina (mniej uszkadza rośliny przy wysokich temperaturach).

W powiecie sieradzkim, nazywanym zagłębiem ziemniaczanym, w marcu i kwietniu możemy zaobserwować na polach ogromne połacie osłon, które do złudzenia przypominają falujące na wietrze jeziora...

Rekomendowane dla województwa łódzkiego odmiany jadalnych wczesnych ziemniaków to: Denar, Lord, Riviera, Werbena i Ignacy.

 
Magdalena Ślipek-Jankowska
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO