KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Województwo Podlaskie
Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
2020-07-23

Szukają sposobów na walkę z odorami na wsi

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych zwrócił się z prośbą do ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego o rozważenie proponowanych kilku rozwiązań, które – w opinii Związku – pomogłyby złagodzić problem uciążliwych odorów na wsi.

Tzw. uciążliwość zapachowa na wsi często budzi konflikty z lokalną, zazwyczaj napływową społecznością. Wiąże się to często z nakazem przeniesienia lub likwidacji czy zamknięcia źródła uciążliwego odoru. Zdaniem PZPRZ to zły kierunek myślenia.

Trzeba bowiem pamiętać, że substancje odorotwórcze powstające w wyniku metabolizmu zwierząt, oraz mikrobiologicznego rozkładu materii organicznej znacząco mogą obniżać nie tylko komfort życia okolicznych mieszkańców, sąsiadów takiego gospodarstwa, w którym prowadzona jest produkcja zwierzęca, ale głównie warunki pracy na fermie, czyli samopoczucie samych rolników i ich rodzin. Stając się w dalszej kolejności zarzewiem lokalnych konfliktów, nierzadko uniemożliwiają przeprowadzenie budowy czy modernizacji budynków inwentarskich, a tym samym rozwój takich gospodarstw - czytamy w komunikacie PZPRZ.

Związek proponuje, aby poszukiwać rozwiązań zmniejszających problem uciążliwych odorów na wsi poprzez koncentrowanie się głównie na poprawieniu w tym kontekście komfortu pracy i życia polskich rolników i ich rodzin.

Od dłuższego czasu trwają prace nad projektem ustawy dot. uciążliwości odorowej. 

Ministerstwo środowiska zaproponowało ustanowienie minimalnej odległości ferm z żywym inwentarzem od budynku mieszkalnego. Ich położenie względem zabudowań ma rosnąć proporcjonalnie do liczby hodowanych tam zwierząt. Maksymalnie ma wynosić pół kilometra, a minimalnie 210 metrów. Te przepisy mają dotyczyć budynków nowobudowanych, w których znajduje się 210 krów, 1500 tuczników lub 52 tysiące kur.

W ocenie PZPRZ, proponowane przepisy nie rozwiązują problemów z jakimi muszą mierzyć się już istniejące fermy zwierzęce.

Związek proponuje więc zwrócenie większej uwagi na inne zagadnienia –  np. racjonalne żywienie inwentarza.

Odpowiedzią powinien być przegląd aktualnie stosowanych metod żywienia zwierząt hodowlanych i promocja tych najbardziej racjonalnych, które w najmniejszym stopniu przyczyniają się w dalszej kolejności do uciążliwości zapachowej. Właściwe, tradycyjne żywienie nie tylko ograniczy stężenie szkodliwych substancji, ale również poprawi efektywność samej produkcji - przekonuje PZPRZ.

Kolejnym proponowanym rozwiązanem jest zastosowanie na fermach trzody bądź drobiu np. systemów oczyszczania powietrza, dopasowanych wydajnością do wielkości obiektu. J

Jest to z pewnością innowacyjne rozwiązanie godne uwagi, które może być wartościowym uzupełnieniem walki z odorami na wsi. W opinii PZPRZ warto wesprzeć rolników w podjęciu decyzji o instalacji takiego systemu oczyszczania powietrza na fermie odpowiednim, dedykowanym wsparciem ze środków PROW. Dlatego Związek zwraca się z prośbą do Pana Ministra o podjęcie stosownych kroków, aby taki program dotacji w ramach PROW został jak najszybciej uruchomiony.

Źródło: PZPRZ

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA

Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione