KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
4 listopada 2020

Jak przygotować się do kontroli gospodarstwa przez lekarza weterynarii?

Jeśli posiadasz albo zamierzasz posiadać jakiekolwiek zwierzęta gospodarskie, jak np. bydło, świnie, owce, jelenie, strusie czy nawet przepiórki, to musisz pamiętać o spełnieniu pewnych wymogów związanych z ochroną zwierząt gospodarskich, dobrostanem i prowadzeniem odpowiedniej dokumentacji. Podpowiadamy, jak przygotować się do kontroli gospodarstwa wykonywanej przez powiatowego lekarza weterynarii?

Pierwszą częścią, która jest wymagana i weryfikowana przez Kontrolującego to Lista Kontrolna SPIWET gospodarstwa (dobrostan zwierząt). 

Protokół kontrolny składa się z:
- specyfikacji produkcji zwierzęcej,
- warunków weterynaryjnych (dotyczących jedynie gospodarstw, z których zwierzęta lub środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego są wprowadzane na rynek),
- dokumentacji leczenia zwierząt i dobrostanu zwierząt.

Załącznikiem do protokołu kontroli jest dokument dotyczący poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich.
Np.: Załącznik nr … dla bydła,
        Załącznik nr … dla kur nieśnych,
        Załącznik nr … dla brojlerów.

W każdym załączniku znajdują się wymogi dla poszczególnych zwierząt gospodarskich, jest tam odwołanie do minimalnych warunków utrzymania zwierząt, czyli Rozporządzenia, które dotyczy poszczególnego gatunku. Opisana jest powierzchnia bytowa zwierząt dla poszczególnych grup technologicznych, właściwe warunki w pomieszczeniach inwentarskich etc. Następna kolumna to opisy niezgodności zaznaczone literą „N” (Ocena Negatywna) i zastrzeżenia lub wyjaśnienia kontrolowanego do niniejszego protokołu.

Protokół podpisuje Kontrolowany (rolnik) oraz osoba Kontrolująca (powiatowy lekarz weterynarii).

Na samym końcu znajduje się ,,Pouczenie”. Zastrzeżenia do protokołu można zgłosić w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. W przypadku odmowy podpisania protokołu istnieje obowiązek złożenia na tę okoliczność przez Kontrolowanego w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu, wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy podpisania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania go przez Kontrolującego i realizacji ustaleń kontroli.

Pełne listy kontrolne dotyczące dobrostanu podstawowego: świń, strusi, przepiórek, perlic, owiec, niosek na ściółce, niosek w klatkach, kóz, kaczek, jeleni, danieli, indyków, zwierząt futerkowych, brojlerów i bydła znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii https://www.wetgiw.gov.pl/.

Źródło: https://www.wetgiw.gov.pl/publikacje/listy-kontrolne-spiwet

 

Anna Mońko-Łanucha

KPODR w Minikowie

Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione