KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
5 grudnia 2020

Kalkulacje rolnicze - krowy mleczne

Rynek mleka w Polsce 2020 zaczyna odczuwać skutki COVID-19. Jakie są prognozy na nadchodzące miesiące – czego należy się spodziewać? Według IERiGŻ-PIB: stagnacji cen, spadku eksportu i w konsekwencji dalszego nieznacznego pogorszenia kondycji finansowej przemysłu mleczarskiego. 

Ubiegły rok na światowym rynku mleka upłynął pod znakiem znacznej obniżki ceny masła i wzrostu notowań odtłuszczonego mleka w proszku, które umożliwiły sprzedaż zapasów interwencyjnych w UE. Koniunktura widoczna na międzynarodowym rynku determinowała sytuację rynku mleka w kraju.


W 2019 roku w naszym kraju utrwaliła się rosnąca tendencja produkcji mleka, choć dynamika wzrostu okazała się mniejsza niż w latach 2017–2018.  Jak podaje IERiGŻ-PIB, zwiększenie produkcji było możliwe, poprzez wzrost wydajności mlecznej krów, która zrekompensowała spadek pogłowia krów mlecznych.


Według danych z grudnia 2019 roku, w Polsce liczba krów wyniosła ogółem 2 404 tys. sztuk. Oznacza to spadek 0,5% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Większy okazał się jednak spadek pogłowia krów mlecznych o 2,3% do 2 164 tys. sztuk. Modernizacja i koncentracja produkcji mleka widoczna w dużych gospodarstwach zrekompensowała natomiast mniejsze zasoby oraz gorszą jakość pasz. W efekcie czego, wydajność krów mlecznych zwiększyła się średnio o 1,4% do poziomu 6 348 l/szt. 
Produkcja surowego mleka wzrosła o 2,2% do 14 070 mln l.


W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku skupiono w Polsce 11 812,1 mln l, tj. o 2% więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku. W 2019 roku najwięcej mleka ubył z województw: warmińsko-mazurskiego (589,7 mln l), kujawsko-pomorskiego (355,9 mln l), mazowieckiego (292,9 mln l) oraz wielkopolskiego (284,5 mln l). Z innych województw mleko trafiało głównie do województwa podlaskiego (1  702,3 mln l), gdzie zanotowano wzrost.  


W okresie 12 miesięcy 2019 roku średnia cena mleka ukształtowała się na poziomie 135,18 zł/hl i była o 0,7% wyższa niż w analogicznym okresie 2018 roku. 

Panująca na światowym rynku dobra koniunktura i rosnący popyt wewnętrzny wpłynęły na ograniczenie spadku cen mleka w 2020 roku w skupie. 

Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w czerwcu 2020 r. wyniosła 130,61 zł/1 hl i była niższa o 1,1% niż w czerwcu 2019 r. Natomiast w lipcu 2020 r. wyniosła 130,69 zł/1 hl i była wyższa o 0,4% niż w  lipcu 2019 r. Cena skupu mleka w odniesieniu do czerwca 2020 r. była również o 0,1% wyższa. 
Najwyższe ceny mleka w lipcu 2020 r. notowano wg województw: w podlaskim 135,94 zł/hl, lubuskim 134,49 zł/hl i dolnośląskim 132,44 zł/hl, najniższe ceny w lipcu 2020 r. były wg województw: małopolskie 122,69 zł/hl, łódzkie 123,45 zł/hl i świętokrzyskie 122,76 zł/hl. Cena skupu mleka w lipcu 2020 r. w woj. kujawsko-pomorskim wyniosła 127,34 zł/hl.

Pod wpływem pandemii COVID-19 w 2020 roku sytuacja na międzynarodowym rynku mleka i produktów mlecznych pogorszyła się. Ceny trwałych produktów mlecznych spadły. Nasz rynek krajowy produkcji mleka jest mocno powiązany z dużym eksportem mleka, jest więc silnie zintegrowany z rynkiem światowym. Biorąc pod uwagę przedstawione uwarunkowania oraz na podstawie przedstawionych analiz przez IERiGŻ-PIB, możemy nakreślić prognozy kształtowania się rynku i cen mleka na koniec tego roku i 2021 r.


IERiGŻ-PIB przewiduje, że pogłowie krów mlecznych obniży się w grudniu do 2 140 tys. sztuk. Przewidywany jest natomiast dalszy wzrost wydajności produkcji mleka od krowy. Gospodarstwa rolne mają nadal kontynuować procesy modernizacji i restrukturyzacji, czego efektem może okazać się wzrost produkcji mleka od krów do 6 410 l/sztukę, co jednak nie zrekompensuje w pełni spadku pogłowia.


Uwarunkowania w handlu zagranicznym ze względu na COVID-19 będą również niekorzystne z uwagi na spadek światowych cen, a także utrudnienia w dostępie do rynków i logistyce. IERiGŻ-PIB ocenia, że w 2020 eksport zmniejszy się do 4 300 tys. ton (1 890 mln EUR). Import natomiast spadnie do 1600 tys. ton (800 mln EUR). Natomiast średnia cena mleka wyniesie w 2020 roku: 1,31–1,33 zł/l (-1,3 do -2,8%). Detaliczne ceny artykułów mleczarskich mogą pójść w górę o 6%, ceny masła o 5%. Jednak te podwyżki będą mniejsze niż podwyżki cen żywności (9%).


Tabela zawiera kalkulację chowu krowy mlecznej, według cen brutto środków do produkcji z listopada 2020 r., opracowaną na podstawie wydawnictwa „Kalkulacje Rolnicze”. Założenia metodyczne do „Kalkulacji Rolniczych” znajdziecie Państwo na stronie naszego Ośrodka.

Tabela 1. Kalkulacja chowu krowy mlecznej

Lp.

Wydajność

6 000 l

7 000 l

8 000 l

Wyszczególnienie

A

Wartość produkcji

8 080

9 225

10 370

 

Mleko (1,32 zł/l)1)

7 920

9 240

10 560

Krowa wybrakowana, cielę

1 148

1 148

1 148

Jałówka cielna hodowlana (-)

- 1 400

- 1 575

- 1 750

Płatność do krów

412

412

412

1.

Pasze z zakupu

1 019

1 449

1 869

2.

Pasze potencjalnie towarowe

524

685

852

3.

Pasze własne nietowarowe

768

795

795

4.

Inne koszty2)

750

815

901

B

Koszty bezpośrednie (1+2+3+4)

3 060

3744

4 416

C

Nadwyżka bezpośrednia (A-B)

5 020

5 481

5 954

5.

Praca maszyn własnych

1030

1038

1 045

6.

Pozostałe koszty3)

2 212

2 346

2 430

D

Koszty pośrednie (5+6)

3 242

3 384

3 475

E

Koszty całkowite (B+D)

6 302

7 128

7 891

F

Koszt jednostkowy (zł/l)

1,05

1,02

0,99

G

Dochód rolniczy netto (C-D)

1 778

2 097

2 479

 

 

 

 
Waldemar Poświata 
Artykuł opracowany we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA

Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione